Lịch công tác của Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang Theo KH 54/KH-Đ.ĐBQH, ngày 14/3/2014

- Ngày 15/04/2014
+ 8 giờ Đoàn giám sát làm việc với công ty Dịch vụ công cộng và Môi trường Hà Giang tại phòng họp số 2 tầng III, trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
+ 14 giờ Đoàn giám sát làm việc với công ty TNHH MTV cấp thoái nước Hà Giang 

- Ngày 16/4/2014:
+ 8 giờ Đoàn giám sát làm việc với công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Giang 
+ 14 giờ Đoàn giám sát làm việc với công ty TNHH MTV đường bộ I và Công ty TNHH MTV đường bộ II

- Ngày 17/4/2013: Đoàn giám sát  làm việc với UBND huyện Bắc Quang

- Ngày 18/4/2014:
+ 8 giờ Đoàn giám sát làm việc với UBND tỉnh và các sở ngành liên quan