Lịch công tác của Đoàn ĐBQH, Theo Kế hoạch số 60/KH-Đ.ĐBQH, ngày 16/6/2014

1. Đoàn ĐBQH Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương và Phó Trưởng Đoàn Triệu Là Pham TXCT tại Huyện Vị Xuyên:
- Ngày 26/6/2014 (thứ 5):
+ 8 giờ TXCT tại xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên;
+ 14 giờ TXCT tại xã Xín Chải, huyện Vị Xuyên.
- Ngày 27/6/2014 (thứ 6):
+ 8 giờ TXCT tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên.
2. Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội  Triệu Thị Nái, ĐBQH Nông Thị Bích Liên TXCT tại huyện Đồng Văn, Mèo Vạc:
- Ngày 26/6/2014 (thứ 5)
+ 8 giờ TXCT tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn;
+ 14 giờ TXCT tại xã SÍnh Lủng, huyện Đồng Văn
- Ngày 27/6/2014 (thứ 6)
+ 8 giờ TXCT tại xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc;
+ 14 giờ TXCT tại xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc
3. ĐBQH Nguyễn Ngọc Hải TXCT tại huyện Yên Minh, Quản Bạ:
+ 8 giờ TXCT tại xã Đônh Minh, huyện Yên Minh;
+ 14 giờ TXCT tại xã Đường Thượng, huyện Yên Minh;
- Ngày 27/6/2014 (thứ 6)
+ 8 giờ TXCT tại xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ;
+ 14 giờ TXCT tại xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ