Lịch công tác của Đ/c Thào Hồng Sơn, Theo kế hoạch 90/KH-VP, ngày 21/7/2015

- Ngày 24/7/2015: Thăm và tặng quà các xã huyện Mèo Vạc