Lịch công tác của Đ/c Nguyễn Khánh Lâm , Theo kế hoạch số 67/KH-VP, ngày 17/8/2015

- Từ ngày 18/8/2015 đến ngày 21/8/2015: Dự hội nghị cộng tác viên tại Hà Nội