Lịch công tác của Đ/c Nguyễn Khánh Lâm, Theo kế hoạch số 126/KH-VP, ngày 8/01/2016

- Ngày 9/01/2016
19h Dự lễ công bố xã Mậu Duệ đạt chuẩn NTM năm 2015
- Ngày 12/01/2016: Dự hội nghị Hội trường lớn Tầng 2 Bộ Nội Vụ