Lịch công tác của Đ/c Hoàng Văn Vịnh theo Kế hoạch 219/KH-VP, ngày 3/10/2016

- Ngày 4/10/2016:  Đi thăm, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10/2016 và thăm tặng quà hộ nghèo, thoát nghèo nhân ngày Quốc tế vì người nghèo 17/10/2016 tại huyện Yên Minh