Lịch công tác của Đ/c Hoàng Đình Phới, theo kế hoạch số 137/KH-VP, ngày 27/01/2016

 Ngày 29/01/2016: Làm việc tại xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê