Lịch công tác của Đ/c Hoàng Đình Phới, theo kế hoạch 162/KH-VP ngày 25/3/2016

- Ngày 30/3/2016:
+ Buổi chiều: Họp ban bầu cử số 12 tại trụ sở UBND huyện Hoàng Su Phì
- Ngày 31/3/2016: Kiểm tra công tác bầu cử tại 02 xã