Lịch công tác của Đ/c Chúng Thị Chiên, Theo kế hoạch số 48/KH-VP, ngày 13/7/2015

- Ngày 15 - 17/7/2015: Dự Đại hội Đảng bộ huyện Quản Bạ nhiệm kỳ 2015 - 2020