Lịch công tác của Đ/c Chúng Thị Chiên, Theo kế hoạch 136/KH-VP ngày 27/01/2016

- Ngày 31/01/2016: Thăm và tặng quà tại huyện Bắc Mê