Lịch công tác của Đ/c Chúng Thị Chiên, Theo kế hoạch 125/KH-VP ngày 7/01/2016

- Ngày 11,12/01/2016: Dự kiểm điểm Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Mê cuối năm 2015