Lịch công tác của Ban dân tộc, theo kế hoạch số 80/KH-BDT, ngày 29/6/2015

- Ngày 30/6/2015:
+ Buổi sáng: Khảo sát tại xã Mường Trung, xã Phú Linh
- Ngày 01/7/2015:
+ Buổi sáng: Khảo sát tại tuyến đường xã Cốc Rế - Thu Tà; Cốc Rễ - Ngán Chiên; Ngán Chiên - Trung Thịnh huyện Xín Mần
+ Buổi chiều: Khảo sát tại thôn Thèn Ván, xã Tà Vầy Sủ, huyện Xín Mần
- Ngày 02/7/2015:
+ Buổi sáng: Khảo sát tại xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần