Lịch công tác của Ban dân tộc, Theo Kế hoạch số 75/KH-BDT, ngày 25/4/2015

- Ngày 13/5/2015: Buổi chiều: Đoàn từ TP Hà Giang đi huyện Quang Bình
- Ngày 14/5/2015:
+ Buổi sáng: Giám sát tại 1 xã do huyện bố trí
+ Buổi chiều: Giám sát tại UBND huyện Quang Bình
- Ngày 15/5/2015: 
+ Buổi sáng: Giám sát tại UBND huyện Quang Bình
+ Buổi chiều: Đoàn từ TP Hà Giang đi huyện Đồng.
- Ngày 18/5/2015: 
+ Buổi sáng: Giám sát tại 1 xã do huyện bố trí
+ Buổi chiều: Giám sát tại 1 xã do huyện bố trí
- Ngày 19/5/2015: 
+ Buổi sáng: Làm việc với huyện Đồng Văn
+ Buổi chiều: Đoàn từ Đồng Văn về Quản Bạ
- Ngày 20/5/2015: 
+ Buổi sáng: Giám sát 1 xã do huyện Quản Bạ bố trí
+ Buổi chiều: Giám sát 1 xã do huyện bố trí
- Ngày 21/5/2015: 
+ Buổi sáng: Làm việc với huyện Quản Bạ
+ Buổi chiều: Đoàn từ Quản Bạ về TP Hà Giang
- Ngày 26/5/2015: 8 giờ Giám sát Ban dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng chính sách xã hội