Lịch công tác của Ban VHXH, Theo kế hoạch số 143/KH-BVHXH, ngày 24/9/2015

- Ngày 8/10/2015:
Đoàn khảo sát các đơn vị trường học trên địa bàn xã Xuân Giang, huyện Quang Bình cụ thể
- 7 giờ 30 đến 10 giờ
+Tổ 1: Khảo sát trường Mầm Non, Tiểu học, THCS Xuân Giang
+ Tổ 2: Khảo sát trường THPT xã Xuân Giang
10 giờ: Đoàn làm việc với Thường trực UBND xã Xuân Giang
- Buổi chiều: Đoàn khảo sát 1 số đơn vị trường học trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, cụ thể:
+ Tổ 1:  Khảo sát trường Mầm Non, Tiểu học, THCS thị trấn Yên Bình
+ Tổ 2: Khảo sát trường THPT huyện Quang Bình
15 giờ 30 phút: Đoàn làm việc với Thường trực UBND thị trấn Yên Bình
- Ngày 9/10/2015:
+ Buổi sáng: Đoàn làm việc với UBND huyện Quang Bình và đại diện các cơ quan đơn vị liên quan
+ Buổi chiều: Đoàn từ Quang Bình về TP Hà Giang.
- Ngày 12/10/2015:
Buổi sáng: Đoàn khảo sát một số đơn vị trường học trên địa bàn phướng Trần Phú, thành phố Hà, cụ thể:
- Từ 7 giờ 30 đến 10 giờ
+ Tổ 1: Khảo sát trường Mầm non Hoa Hồng và trường tiểu học Phường Trần Phú
+ Tổ 2: Khảo sát tại trường THCS Yên Biên
Từ 10 giờ Đoàn làm việc với UBND phường Trần Phú
Buổi chiều: Đoàn khảo sát 1 số đơn vị trưởng học trên địa bàn xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang, cụ thể:
Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút
+ Tổ 1: Kháo sát trường Mầm Non, Tiểu học xã Ngọc Đường, trường tiểu học và THCS Hữu Nghị
+ Tổ 2: Khảo sát trường THPT phường Ngọc Hà
15 giờ 30 phút: Đoàn làm việc với UBND xã Ngọc Đường
- Ngày 13/10/2015:
+ Buồi sáng: Đoàn làm việc với UBND thành phố Hà Giang
+ Buổi chiều: Đoàn làm việc với Sở giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan