Lịch công tác của Ban VHXH Theo kế hoạch 130/KH-VHXH, ngày 9/3/2015

- Ngày 16/03/2015:
+ Buổi sáng: Làm việc với UBND xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ và khảo sát thực tế tạo Thôn Nậm Đăm;
+ Buổi chiều: Đoàn làm việc với UBND huyện Quản Bạ 
- Ngày 17/3/2015:
+ Buổi sáng: Làm việc với Thị trấn Yên Minh huyện Yên Minh và khảo sát thực tế tại Thôn Sảng Pả A
+ Buổi chiều: Đoàn làm việc với UBND huyện Yên Minh
- Ngày 18/3/2015:
+ Buổi sáng: Đoàn làm việc với UBND Thị trấn Mèo Vạc huyện Mèo Vạc
+ Buổi chiều: Đoàn làm việc với UBND huyện Mèo Vạc
- Ngày 01/04/2015:
Đoàn khảo sát làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch