Lịch công tác của Ban Pháp chế Theo Kế hoạch số 90/KH-BPC, ngày 20/3/2014

* Tại cấp huyện:
- Ngày 13/4/2014: Đoàn từ TP Hà Giang đi Xín Mần
- Ngày 14/4/2014
+ Buổi sáng: Đoàn khảo sát tại 01 xã của huyện Xín Mần, đi thức tế tại các trường trên địa bàn xã
+ Buổi chiều:  Đoàn khảo sát tại 01 xã của huyện Xín Mần, đi thức tế tại các trường trên địa bàn xã
- Ngày 15/4/2014: 
+ Buổi sáng: Đoàn khảo sát tại 01 xã của huyện Xín Mần, đi thức tế tại các trường trên địa bàn xã
+ Buổi chiều:  Đoàn khảo sát tại UBND huyện Xín Mần
- Ngày 16/4/2014:
+ Buổi sáng: Đoàn đi từ huyện Xín Mần về huyện Hoàng Su Phì
+ Buổi chiều:  Đoàn khảo sát tại 01 xã của huyện Hoàng Su Phì, đi thức tế tại các trường trên địa bàn xã
- Ngày 17/4/2014:
+ Buổi sáng: Đoàn khảo sát tại 01 xã của huyện Hoàng Su Phì, đi thức tế tại các trường trên địa bàn xã
+ Buổi chiều:  Đoàn khảo sát tại 01 xã của huyện Hoàng Su Phì, đi thức tế tại các trường trên địa bàn xã
- Ngày 18/4/2014:
+ Buổi sáng: Đoàn khảo sát tại UBND huyện Hoàng Su Phì
+ Buổi chiều:  Đoàn từ huyện Hoàng Su Phì về thành phố Hà Giang.
* Khảo sát tại các sở:
- Ngày 22/4/2014 :
+ Buổi sáng (7h30'): Đoàn khảo sát tại Sở y tế
+ Buổi chiều (13h30'): Đoàn khảo sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ngày 23/4/2014:
+ Buổi sáng: Đoàn khảo sát tại Sở Nội vụ