Lịch công tác của Ban KTNS, Theo kế hoạch số 107/KH-HĐND, ngày 12/5/2014

- Ngày 13/5/2014: 
+ Buổi sáng: Từ 8h khảo sát tại huyện Vị Xuyên và Quản Bạ
+ Buổi chiều: Từ 14h khảo sát tại huyện Yên Minh
- Ngày 14/5/2014:
+ Buổi sáng: Từ 8h khảo sát tại huyện Hoàng Su Phì và Đồng Văn
+ Buổi chiều: Từ 14h khảo sát tại huyện Xín Mần và Mèo Vạc
- Ngày 15/5/2014:
+ Buổi sáng: Từ 8h khảo sát tại huyện Bắc Quang và Bắc Mê
+ Buổi chiều: Từ 14h khảo sát tại huyện Quang Bình
- Ngày 16/5/2014: từ 17h30 phút khảo sát tại thành phố Hà Giang