Lịch công tác của BPC, Theo kế hoạch 124/KH-BPC, ngày 17/4/2015

- Ngày 17/5/2015: Đoàn từ Hà Giang đi Xín Mần
- Ngày 18/5/2015:
+ Buổi sáng: Đoàn khảo sát tại xã Chí Cà của huyện Xín Mần.
+ Buổi chiều: Đoàn khảo sát tại xã Thèn Phàng của huyện Xín Mần
- Ngày 19/5/2015:
+ Buổi sáng: Đoàn giám sát tại UBND huyện Xín Mần
+ Buổi chiều: Đoàn đi từ huyện Xín Mần về huyện Hoàng Su Phì
- Ngày 20/5/2015:
+ Buổi sáng: Đoàn khảo sát tại xã Thàng Tín của huyện Hoàng Su Phì
+ Buổi chiều: Đoàn khảo sát tại xã Pố Lồ của huyện Hoàng Su Phì
- Ngày 21/5/2015:
+ Buổi sáng: Đoàn giám sát tại UBND huyện Hoàng Su Phì
+ Buổi chiều: Đoàn từ huyện Hoàng Su Phì về TP Hà Giang
- Ngày 25/5/2015: Đoàn giám sát tại Công an tỉnh
- Ngày 26/5/2015: Đoàn giám sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.