Lịch TXCT trước kỳ hop 16 của Tổ ĐB huyện Xín Mần, Theo kế hoạch 250 ngày 25/11/2015

- Ngày 26/11/2015
+ Buổi sáng: TXCT tại xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần
+ Buổi chiều: TXCT tại Trung tâm huyện