Lịch TXCT của Tổ ĐB huyện Đồng Văn

- Ngày 02/7/2015:
+ Buổi sáng: TXCT 01 xã
+ Buổi chiều: TXCT 01 xã