Dự kiến chương trình công tác quý IV/2015 của thường trực, các ban HĐND tỉnh

Tải lịch tại đây /uploads/lich-cong-tac/2015_10/131-1.pdf