LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 174

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 167


Hôm nayHôm nay : 42712

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 887033

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21680773

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Lên phía trên
15. UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Ngọc Long, huyện Yên Minh kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương chia tách xã Ngọc Long thành 02 xã vì hiện nay dân số của xã quá đông (hiện nay xã có 1.457 hộ dân, 25 thôn bản, địa bàn rộng, địa hình xã chia cắt) để giúp cho việc quản lý hành chính và sinh hoạt của bà con nhân dân được thuận tiện hơn
Trả lời:
Theo quy định tại Nghị Quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, đối với xã miền núi, vùng cao quy định quy mô dân số từ 5.000 người và diện tích tự nhiên từ 50km2 trở lên. Mặt khác tại Khoản 3 Điều 31 Nghị quyết nêu trên quy định "khuyến kích sáp nhập các đơn vị hành chính".

Đến thời điểm ngày 01/5/2017, theo số liệu thống kê, xã Ngọc Long, huyện Yên Minh có dân số là 8.457 người, diện tích tự nhiên là 84,26km2 . Do vậy không đảm bảo tiểu chuẩn theo quy định nêu trên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để giải quyết khó khăn theo phản ánh của cử tri, UBND tỉnh giao UBND huyện Yên Minh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Ngọc Long đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Lên phía trên
14. UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội nghệ nhân dân gian và mức phụ cấp hoạt động cho Hội Trưởng, Hội phó của Hội nghệ nhân dân gian như các tổ chức hội đặc thù
Trả lời:
Hội nghệ nhân dân gian chưa đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 1/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù, do vậy đề xuất về cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội nghệ nhân dân gian và mức phụ cấp hoạt động cho Hội Trưởng, Hội phó của Hội nghệ nhân dân gian như các tổ chức hội đặc thù chưa có cơ sở xem xét, giải quyết.

Về cơ chế hỗ trợ các hội nghệ nhân dân gian, Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 05-ĐA/TU ngày 11/8/2016 về nâng cao chất lượng hoạt động mô hình "Hội nghệ nhân dân gian" giai đoạn 2016-2020. Theo đó mỗi hội nghệ nhân dân gian được hỗ trợ kinh phí hoạt động 7 triệu đồng/năm từ nguồn ngân sách địa phương (huyện, xã).
Lên phía trên
13. UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Yên Cường, huyện Bắc Mê kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm thanh toán chế độ thù lao năm 2016 cho đội ngũ cộng tác viên dân số
Trả lời:
Kinh phí chi trả thù lao cho cộng tác viên y tế thôn bản do Ngân sách Trung ương cấp theo Chương trình mục tiêu về lĩnh vực y tế - dân số. Đối với kinh phí năm 2016, Trung ương mới cấp đợt đợt 1 là 6,062 tỷ đồng (gần bằng 46% kế hoạch năm 2015) nên việc thanh toán chế độ thù lao năm 2016 cho đội ngũ cộng tác viên dân số gặp khó khăn. Tại thời điểm cử tri phản ánh, UBND huyện Bắc Mê mới thanh toán 6 tháng tiền thù lao năm 2016.

Để giải quyết khó khăn trên, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2739/UBND-KTTH ngày 21/6/2017, giao Sở Y tế chủ trì rà soát lại nội dung, nhiệm vụ triển khai Chương trình mục tiêu về lĩnh vực y tế - dân số theo hướng ưu tiên kinh phí thanh toán chế độ chính sách chi cho con người; giao UBND huyện Bắc Mê thực hiện tạm ứng từ ngân sách huyện năm 2017 để thanh toán sớm chế độ thù lao cho đội ngũ cộng tác viên dân số năm 2016; Đồng thời UBND tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí đợt 2 năm 2016 và phân bổ ngay cho các đơn vị sau khi được cấp bổ sung.
Lên phía trên
12.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm hoàn thiện và bàn giao công trình di dân tại thôn Dìn, Ngọc Minh để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trong thôn
Trả lời:
Dự án di chuyển dân cư nơi có nguy cơ sạt lở cao, đời sống đặc biệt khó khăn tại huyện Đồng Văn, Quản Bạ xuống định cư tại xã Ngọc Minh huyện Vị Xuyên được phê duyệt tại Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 06/11/2012. Dự án khởi công từ tháng 01/2013, hoàn thành vào tháng 8/2015. Chi cục Kinh tế hợp tác và PTNT (chủ đầu tư), đơn vị thiết kế, thi công, giám sát đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao cho UBND xã Ngọc Minh và thôn Khuôn Dìn khai thác sử dụng từ ngày 5/11/2015.
Lên phía trên
11.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Cốc Rễ, huyện Xín Mần kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm bố trí kinh phí hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình nạn nhân hóa học Dacam/Dioxin (các hộ đã làm nhà xong, nhưng chưa nhận được kinh phí hỗ trợ)
Trả lời:
Kinh phí hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình nạn nhân hóa học Dacam/Dioxin được bố trí theo Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Trên địa bàn xã Cốc Rễ, huyện Xín Mần có 26 hộ được phê duyệt hỗ trợ với tổng số tiền 880 triệu đồng. Trong đó, số hộ đã xây mới, sửa chữa và được hỗ trợ là 13 hộ với tổng số tiền 480 triệu đồng; số hộ đã xây mới, sửa chữa nhưng chưa được hỗ trợ là 10 hộ với tổng số tiền 320 triệu đồng; 1 hộ chưa thực hiện và 02 hộ trùng tên đề nghị cắt giảm.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh hiện còn 164 hộ đã thực hiện xây mới, sửa chữa nhưng chưa có kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền 4,98 tỷ đồng do tình trạng khó khăn về nguồn vốn. Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 30,16 tỷ đồng, từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, đến nay Trung ương mới cấp cho tỉnh 3,6 tỷ đồng (12%), để chủ động hỗ trợ cho người dân, tỉnh đã cấp ứng lên tới 11,24 tỷ đồng và kêu gọi tài trợ 1 tỷ đồng.

Để giải quyết khó khăn về nguồn vốn, kịp thời hỗ trợ người dân theo Đề án, ngày 28/2/2017, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 75/BC-UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm cấp bổ sung số tiền còn thiếu là 26,56 tỷ đồng. Sau khi có ngân sách Trung ương bổ sung, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cấp kinh phí hỗ trợ, trong đó ưu tiên các hộ đã thực hiện xây mới, sửa chữa nhưng chưa được hỗ trợ.
Lên phía trên
6.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TƯ ĐẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri các xã Phiêng Luông và Minh Ngọc, huyện Bắc Mê kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét thực hiện việc cắt giảm một số thủ tục hành chính đối với hồ sơ vay vốn theo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện vay vốn để phát triển kinh tế
Trả lời:
Hồ sơ vay vốn theo Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND hiện nay đã được xem xét, rút gọn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo an toàn vốn và hạn chế tối đa rủi ro cho người vay. Người dân có nhu cầu vay vốn cần tìm hiểu kỹ và đáp ứng các yêu cầu vay vốn để thực hiện thủ tục vay được thuận lợi và sử dụng khoản vay hiệu quả.
Lên phía trên
5.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016-2021 (cử tri cơ quan UBKT-Thanh tra tỉnh).
Câu hỏi:
Đề nghị UBND tỉnh rà soát, kiểm tra việc một số trường hợp được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trong đó có quy định về mức tiền hiện vật và mức tiền mặt, tết Nguyên đán năm 2019 có một số trường hợp người cao tuổi mới nhận được hiện vật, chưa nhận được tiền mặt
Trả lời:
- Ngay sau khi có Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, UBND tỉnh ban hành hướng dẫn số 20/UBND-KGVX ngày 03/01/2019 hướng dẫn thực hiện chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, trong đó quy định 04 nội dung cụ thể: (1) Thẩm quyền thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi (Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 90, 95 và trên 100 tuổi; Chủ tịch UBND huyện, thành phố chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85 tuổi); (2) Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; (3) Kinh phí thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi (ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí quà tặng, tiền in ấn giấy mừng thọ, thiếp chúc thọ, khung giấy mừng thọ đối với người cao tuổi ở tuổi 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - TBXH; ngân sách huyện, thành phố đảm bảo kinh phí quà tặng, tiền in ấn giấy mừng thọ, thiếp chúc thọ, khung giấy mừng thọ đối với người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85 tuổi đã được tỉnh bố trí trong dự toán kinh phí giao đầu năm cho các huyện, thành phố để cấp về Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố trong dự toán chi thường xuyên hàng năm); (4) Trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, địa phương. (Có gửi kèm Công văn số 20/UBND-KGVX của UBND tỉnh).
- Tuy nhiên, do Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được ban hành vào tháng 12/2018 nên có 03/11 huyện (Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Bắc Mê) đã chuyển kinh phí chúc mừng thọ về UBND cấp xã theo mức tiền cũ, có 8/11 huyện, thành phố đã kịp thời chuyển kinh phí cho Phòng Lao động - TBXH tổ chức thực hiện theo quy định, do vậy dẫn đến việc tổ chức thực hiện của các huyện chưa có sự thống nhất.
- Sau dịp Tết Nguyên đán năm 2019, trên cơ sở nắm bắt tình hình, Sở Lao động - TBXH đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo đúng quy định của HĐND và UBND tỉnh, nhưng đến thời điểm báo cáo, còn huyện Hoàng Su Phì và huyện Bắc Mê chưa hoàn thành việc thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2019 theo quy định.
- Sau khi có kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo sở LĐ TBXH, UBND các huyện, thành phố tổ chức đi kiểm tra. Kết quả rà soát của 11/11 huyện, thành phố và kết quả kiểm tra thực tế 17 hộ gia đình có người cao tuổi được nhận quà tặng chúc thọ, mừng thọ năm 2019 cho thấy: Quà chúc mừng thọ đối với các đối tượng người cao tuổi ở độ tuổi 90, 95, 100 và trên 100 tuổi được Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang tham mưu tổ chức thực hiện đầy đủ và kịp thời theo đúng Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Công văn số 20/UBND-KGVX ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh; Quà  chúc mừng thọ đối với các đối tượng người cao tuổi ở độ tuổi 70, 75, 80, 85 tuổi được Phòng Lao động - TBXH của 8/11 huyện, thành phố tham mưu tổ chức thực hiện đầy đủ và kịp thời theo đúng Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Công văn số 20/UBND-KGVX ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh; huyện Vị Xuyên thực hiện đầy đủ nhưng chưa kịp thời vào dịp Tết Nguyên đán; 2 huyện Hoàng Su Phì và Bắc Mê đến thời điểm báo cáo (ngày 08/11/2019), mới chỉ thực hiện chuyển quà chúc mừng thọ người cao tuổi bằng tiền mặt theo mức quy định trước ngày 01/01/2019 (còn thiếu 300.000, đồng/đối tượng ở độ tuổi 70, 75 và 400.000, đồng/đối tượng ở độ tuổi 80, 85 so với quy định tại Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐND).
Như vậy đến nay chưa có trường hợp người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ dịp Tết Nguyên đán năm 2019 mà chưa nhận được quà tiền mặt theo quy định tại Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang.

Lên phía trên
4.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016-2021 (cử tri xã Hùng An, huyện Bắc Quang)
Câu hỏi:
. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xem xét trình HĐND tỉnh sửa đổi tăng mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn/tổ dân phố cho phù hợp. Hiện nay, mức phụ cấp kiêm nhiệm cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn/tổ dân phố được quy định tại Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh mặc dù đã được nâng lên (so với Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND) nhưng vẫn không tương xứng với công việc đang đảm nhiệm
Trả lời:
Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và có hiệu lực thi hành kể ngày 25/6/2019; trong đó các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về người hoạt động không chuyên trách rất cụ thể so với Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ[1] (riêng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chỉ có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Ngoài ra các chức danh khác không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)).
Hiện nay, Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh đang chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ để thay thế Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (nội dung này đã đăng ký trong Chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2020).
 

[1] Khoản 4, 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 13, 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; quy định về phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP bổ sung Điều 14a quy định về người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (Nghị định số 92/2009/NĐ-CP không có nội dung này).

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com