LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 157

Máy chủ tìm kiếm : 29

Khách viếng thăm : 128


Hôm nayHôm nay : 4793

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 982635

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21776375

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Lên phía trên
25.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 9 ĐẾN SAU KỲ HỌP THỨ 10 - HĐND TỈNH DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Nghĩa Thuận, H. Quản Bạ kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí đảm bảo thực hiện các chế độ chi cho huấn luyện dân quân và các chế độ khác cho dân quân theo Luật Dân quân tự vệ. Vì hiện nay, kinh phí cấp cho hoạt động này chưa đảm bảo cho huấn luyện dân quân cũng như chi trả các chế độ tiền ăn, ngày công lao động.... theo quy định của Luật Dân quân tự vệ
Trả lời:
Định mức hỗ trợ tiền ăn, tiền chi trả phụ cấp cho lực lượng dân quân thực hiện theo đúng mức quy định tại Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.
Về nguồn kinh phí đảm bảo, theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ được bố trí từ các nguồn: Ngân sách nhà nước (gồm NSTW và ngân sách địa phương); Quỹ quốc phòng an ninh; Nguồn thu hợp pháp khác.
Trong giai đoạn 2011-2015, TW giao dự toán ngân sách cho các tỉnh theo định mức phân bổ quy định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011. Trong đó, định mức phân bổ cho lĩnh vực quốc phòng được tính trên dân số với định mức là 21.140 đồng/người dân/năm. Do dân số của tỉnh thấp, nên định mức chi theo đầu dân số nêu trên không đảm bảo đủ kinh phí chi cho các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng và luật dân quân tự vệ. Tỉnh đang phải thực hiện cân đối thêm từ lĩnh vực chi khác cho công tác quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp thu ý kiến kiến nghi của cử tri các xã và căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, trong dự toán ngân sách năm 2014, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí chi huấn luyện DQTV cho các huyện theo định mức 25 triệu đồng/xã/năm (Tăng so với định mức phân bổ quy định tại Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015 là 15 triệu đồng/xã/năm).
Việc tính theo định mức trên là tính bình quân cho ngân sách huyện, không phải là định mức chi của từng xã, UBND các huyện có trách nhiệm: Căn cứ số lượng dân quân của từng xã, căn cứ vào thực tế yêu cầu của công tác huấn luyện để trình HĐND huyện phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kinh phí huấn luyện DQTV cho từng xã trên địa bàn huyện; Ngoài số kinh phí được ngân sách tỉnh bổ sung theo định mức phân bổ, UBND các huyện cân đối ngân sách cấp huyện và số thu Quỹ Quốc phòng - An ninh của từng xã để các xã đảm bảo công tác huấn luyện DQTV trên địa bàn. 
Lên phía trên
24.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 9 ĐẾN SAU KỲ HỌP THỨ 10 - HĐND TỈNH DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí đảm bảo thực hiện các chế độ chi cho huấn luyện dân quân và các chế độ khác cho dân quân theo Luật Dân quân tự vệ. Vì hiện nay, kinh phí cấp cho hoạt động này chưa đảm bảo cho huấn luyện dân quân cũng như chi trả các chế độ tiền ăn, ngày công lao động.... theo quy định của Luật Dân quân tự vệ
Trả lời:
Định mức hỗ trợ tiền ăn, tiền chi trả phụ cấp cho lực lượng dân quân thực hiện theo đúng mức quy định tại Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.
Về nguồn kinh phí đảm bảo, theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ được bố trí từ các nguồn: Ngân sách nhà nước (gồm NSTW và ngân sách địa phương); Quỹ quốc phòng an ninh; Nguồn thu hợp pháp khác.
Trong giai đoạn 2011-2015, TW giao dự toán ngân sách cho các tỉnh theo định mức phân bổ quy định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011. Trong đó, định mức phân bổ cho lĩnh vực quốc phòng được tính trên dân số với định mức là 21.140 đồng/người dân/năm. Do dân số của tỉnh thấp, nên định mức chi theo đầu dân số nêu trên không đảm bảo đủ kinh phí chi cho các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng và luật dân quân tự vệ. Tỉnh đang phải thực hiện cân đối thêm từ lĩnh vực chi khác cho công tác quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp thu ý kiến kiến nghi của cử tri các xã và căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, trong dự toán ngân sách năm 2014, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định phân bổ kinh phí chi huấn luyện DQTV cho các huyện theo định mức 25 triệu đồng/xã/năm (Tăng so với định mức phân bổ quy định tại Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015 là 15 triệu đồng/xã/năm).
Việc tính theo định mức trên là tính bình quân cho ngân sách huyện, không phải là định mức chi của từng xã, UBND các huyện có trách nhiệm: Căn cứ số lượng dân quân của từng xã, căn cứ vào thực tế yêu cầu của công tác huấn luyện để trình HĐND huyện phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kinh phí huấn luyện DQTV cho từng xã trên địa bàn huyện; Ngoài số kinh phí được ngân sách tỉnh bổ sung theo định mức phân bổ, UBND các huyện cân đối ngân sách cấp huyện và số thu Quỹ Quốc phòng - An ninh của từng xã để các xã đảm bảo công tác huấn luyện DQTV trên địa bàn. 
Lên phía trên
23.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 9 ĐẾN SAU KỲ HỌP THỨ 10 - HĐND TỈNH DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở Tài chính xây dựng bộ tài liệu thống nhất hướng dẫn về công tác quản lý, thực hiện chi trả, thanh quyết toán chế độ đối với giáo viên quản lý học sinh bán trú, người phục vụ học sinh bán trú và học sinh tại các trường, để thuận tiện cho công tác quản lý
Trả lời:
Về chế độ đối với giáo viên quản lý học sinh bán trú: Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú quy định tại điều 6 - Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì:Cán bộ quản lý và giáo viên được hưởng chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”. Như vậy giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường bán trú được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm (quản lý học sinh bán trú) = 0,3 lần so với mức lương cơ sở/tháng; Theo quy định tại Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh: “Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên đang công tác tại trường phổ thông công lập được giao nhiệm vụ quản lý học sinh  bán trú ngoài giờ quản lý hoặc ngoài giờ giảng dạy trên lớp được hỗ trợ 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng”. Như vậy, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên quản lý học sinh bán trú ở trường bán trú và trường phổ thông công lập khác (có học sinh bán trú) được hưởng chế độ = 0,3 lương cở sở/người/tháng. Chế độ hỗ trợ này được chi trả hàng tháng cùng với tiền lương của cán bộ, giáo viên và thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành về chế độ tiền lương, phụ cấp. Nên không cần Sở Tài chính phải ban hành văn bản hướng dẫn riêng.

Đối với chế độ đối với người phục vụ học sinh bán trú: Sở Tài chính đã có văn bản số 1622/STC-QLNS ngày 28/8/2012 hướng dẫn việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với nhân viên phục vụ học sinh bán trú. Trong đó có hướng dẫn cụ thể đối với từng trường (PTDT bán trú và phổ thông công lập khác) về việc hợp đồng nhân viên làm nhiệm vụ nuôi dưỡng học sinh bán trú (phục vụ), mức chi trả và nguồn kinh phí đảm bảo.

Đối với người phục vụ học sinh khác (ngoài học sinh bán trú) hiện chưa có văn bản nào của TW hay địa phương quy định chế độ hỗ trợ, vì vậy Sở Tài chính không có văn bản hướng dẫn các huyện về việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán đối với nội dung này. 
Lên phía trên
26.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 9 ĐẾN SAU KỲ HỌP THỨ 10 - HĐND TỈNH DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét tiếp tục thực hiện Chương trình xoá nhà tạm cho hộ nghèo với mức hỗ trợ cao hơn hiện nay
Trả lời:
Theo Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, đối với giai đoạn 1 đã thực hiện xong. Giai đoạn 2, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo với đề xuất mức hỗ trợ tăng lên theo chuẩn nghèo mới là Trung ương dự kiến hỗ trợ từ 10 – 14 triệu, vay ưu đãi 15 triệu.
Lên phía trên
9. UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP 3, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang là chủ đầu tư dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường Quốc lộ 4C (đoạn từ trung tâm xã Pả Vi đến Ngã Ba hạt 7 đường đi xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc) kiểm tra, xác định rõ phần đất đang thực hiện dự án đã lấn vào phần đất của dân và có phương án đền bù về đất, cây trồng và hoa màu cho 56 hộ dân ở dọc hai bên đường thuộc phạm vi thực hiện dự án. (theo đơn vị thi công thì trong dự toán không có phần đền bù đất, cây trồng và hoa màu cho người dân; bản vẽ thiết kế của đơn vị thi công có phẩn mở rộng lề đường đã lấn vào phần đất đang trồng cây và hoa màu của bà con nhân dân từ 1m đến 2,8m
Trả lời:
Ngày 22/9/2016, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với UBND huyện Mèo Vạc tổ chức đi kiểm tra, xác minh thực tế hiện trường. Kết quả cho thấy việc thi công sửa chữa đoạn Km160-K163, Quốc lộ 4C phù hợp với thiết kế được duyệt, phần mở rộng của dự án nằm trong phạm vi hành lang đường bộ của tuyến Quốc lộ 4C đang quản lý, sử dụng, không lấn vào phần đất của 56 hộ dân như phản ánh. Toàn bộ diện tích cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng theo kiến nghị của cử tri đều nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ, do đó không có phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

Sở Giao thông Vận tải sẽ làm việc cụ thể với Hội đồng đền bù của huyện Mèo Vạc để xem xét, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.
Lên phía trên
8.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP 3, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Na Khê, huyện Yên Minh kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Giang sớm bố trí kinh phí bồi thường thiệt hại cho 16 hộ dân xã Na Khê, huyện Yên Minh do ảnh hưởng của nhà máy Thủy Điện Bát Đại Sơn
Trả lời:
UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn làm việc với UBND xã Na Khê và trực tiếp 16 hộ dân để thống nhất các nội dung liên quan đến công tác bồi thường thiệt hại hoa màu sau lũ. Các bên liên quan đã thống nhất diện tích, đơn giá và số tiền bồi thường thiệt hại cụ thể cho từng hộ dân. Ngày 20/9/2016, tại Nhà máy thủy điện Sông Miện, Công ty Cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn đã phối hợp với UBND xã Na Khê thực hiện việc chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại hoa màu cho 16 hộ dân với tổng số tiền là 22 triệu, 237 nghìn đồng. Các hộ dân đã chấp thuận và nhận đầy đủ tiền bối thường.
Lên phía trên
7.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP 3, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Xín Mần, Nàn Xỉn, huyện Xín Mần kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có cơ chế cho các hộ gia đình đang chăn nuôi trâu, bò có số lượng từ 4 -6 con (không có điều kiện để phát triển thêm số lượng) được vay vốn để xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo chính sách tại Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Vì hiện nay, các hộ gia đình này đang nuôi nhốt trâu bò ở gầm sàn nhà, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và sự sinh trưởng và phát triển của trâu, bò
Trả lời:
Chính sách hỗ trợ vay vốn để xây dựng chuồng trại chăn nuôi đã được quy định cụ thể tại Mục d, Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh, cụ thể:

“Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay cho các tổ chức, cá nhân xây dựng chuồng trại gắn với xử lý chất thải theo tiêu chuẩn. Mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất là 3,5 triệu đồng/m2 chuồng trại, thời gian hỗ trợ 36 tháng”

Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ trên quy định tại Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh, cụ thể:

“- Diện tích chuồng nuôi tối thiểu 3m2/con, đối với trâu bò thịt.

- Diện tích chuồng nuôi tối thiểu 5m2/con, đối với trâu bò sinh sản.

- Chuồng nuôi đảm bảo vững chắc, nền chuồng cứng luôn khô ráo và dốc từ 3° đến 5° về phía hố thu phân, mái che được lợp bằng Prô xi măng hoặc tôn, xung quanh chuồng được xây hoặc bưng bằng ván gỗ chắc chắn.

- Hố thu phân phải có tường chắn và có nắp che đậy phía trên hoặc xây dựng công trình khí sinh học nếu đủ điều kiện.”
Như vậy, chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo đề nghị của cử tri đã được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 209/2015/NĐ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Các hộ có nhu cầu vay vốn làm đơn đăng ký gửi UBND xã hoặc liên hệ với UBND xã để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Lên phía trên
6.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP 3, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri thị trấn Yên Phú, Bắc Mê kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ của các tổ chức, cá nhân cho nhu cầu vay vốn theo chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang để tổ chức, cá nhân sớm tiếp cận được khoản vốn vay
Trả lời:
Đến hết ngày 30/9/2016, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn toàn tỉnh theo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh đạt 111.036 triệu đồng, với 1.286 khách hàng. Trong đó, tại huyện Bắc Mê, dư nợ cho vay đạt 7.020 triệu đồng, với 84 khách hàng (mua 239 con trâu giống, 97 con bò giống và 300 tổ ong để chăn nuôi phát triển kinh tế).

Để đẩy nhanh tiến độ cho vay theo Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn các huyện linh hoạt hơn trong công tác thẩm định, huy động tối đa cán bộ, tranh thủ thời gian cùng phối hợp với tổ thẩm định của huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định, hoàn thiện hồ sơ để giải ngân đối với các khoản vay đã được thẩm định và đủ điều kiện vay vốn theo quy định; tăng cường cho vay thông qua tổ liên kết, đồng thời triển khai thực hiện giải ngân đến trụ sở UBND xã để tạo thuận lợi cho bà con nhân dân.
Lên phía trên
5.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP 3, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư Pháp tỉnh báo cáo, giải trình làm rõ quá trình bán đấu giá 18 lô đất tại tổ 4 thị trấn Yên Phú do Trung tâm bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư Pháp thực hiện (đoạn đối diện cổng trường THCS và trường PTDT nội trú huyện Bắc Mê), theo phản ánh của cử tri, việc bán đấu giá thiếu công khai, minh bạch, gây dư luận bức xúc trong nhân dân
Trả lời:
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã kiểm tra, xác minh và giải trình làm rõ quá trình bán đấu giá 18 lô đất tại tổ 4, thị trấn Yên Phú do Trung tâm bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp thực hiện, đồng thời thông báo đến đến cử tri thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê với nội dung chủ yếu như sau:

- Trung tâm bán đấu giá tài sản đã có Thông báo bán đấu giá tài sản số 129/TB-TT ngày 20/6/2016, đồng thời thực hiện công khai:

+ Thông báo trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hà Giang 02 lần vào các ngày 20, 23/6/2016;

+ Đăng trên Website của Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ tải sản Cục quản lý công sản – Bộ Tài chính; Trung tâm công nghệ Thông tin và truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông; Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Hà Giang.

+ Niêm yết tại khu đất bán đấu giá (tổ 4, thị trấn Yên Phú); Văn phòng UBND huyện Bắc Mê; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Mê; UBND thị trấn Yên Phú và tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Ngày 21/7/2016, Trung tâm đã tổ chức làm thủ tục cho người đăng ký tham gia đấu giá tài sản tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Mê, tổng cộng có 52 người đăng ký tham gia đấu giá 18 lô đất nêu trên.

- Ngày 22/7/2016, Trung tâm đã tiến hành tổ chức bán đấu giá công khai 18 thửa đất bằng hình thức bỏ phiếu kín, nhiều vòng. Kết quả cuộc bán đấu giá 18 lô đất: Giá khởi điểm là 4.043.880.000 đồng, giá bán là 5.610.000.000 đồng, vượt giá khởi điểm 1.566.120.000 đồng.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành về thông tin, quảng cáo, niêm yết công khai trong hoạt động bán đấu giá tài sản. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trong quá trình thực hiện bán đấu giá 18 thửa đất tại tổ 4, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê đã thực hiện đầy đủ các quy định về công khai, minh bach, chưa phát hiện được việc bán đấu giá thiếu công khai, minh bạch như ý kiến của cử tri.

Trường hợp cử tri có cơ sở phát hiện được sự thiếu công khai, minh bạch hoặc có hành vi tiêu cực đề nghị cử tri phản ánh theo đường dây nóng đến ông Ấu Duy Quang, Giám đốc Sở Tư pháp, số điện thoại 0948 335 555 để giải quyết kịp thời.
Lên phía trên
6 UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT ĐẾN SAU KỲ HỌP THỨ HAI, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc; xã Na Khê, huyện Yên Minh; xã Xín Mần, Nàn Xỉn, huyện Xín Mần; thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê:
- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang là chủ đầu tư dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường Quốc lộ 4C (đoạn từ trung tâm xã Pả Vi đến Ngã Ba hạt 7 đường đi xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc) kiểm tra, xác định rõ phần đất đang thực hiện dự án đã lấn vào phần đất của dân và có phương án đền bù về đất, cây trồng và hoa màu cho 56 hộ dân ở dọc hai bên đường thuộc phạm vi thực hiện dự án. (theo đơn vị thi công thì trong dự toán không có phần đền bù đất, cây trồng và hoa màu cho người dân; bản vẽ thiết kế của đơn vị thi công có phẩn mở rộng lề đường đã lấn vào phần đất đang trồng cây và hoa màu của bà con nhân dân từ 1m đến 2,8m .
- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Giang sớm bố trí kinh phí bồi thường thiệt hại cho 16 hộ dân xã Na Khê, huyện Yên Minh do ảnh hưởng của nhà máy Thủy Điện Bát Đại Sơn
- Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có cơ chế cho các hộ gia đình đang chăn nuôi trâu, bò có số lượng từ 4 -6 con (không có điều kiện để phát triển thêm số lượng) được vay vốn để xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo chính sách tại Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Vì hiện nay, các hộ gia đình này đang nuôi nhốt trâu bò ở gầm sàn nhà, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và sự sinh trưởng và phát triển của trâu, bò
- Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ của các tổ chức, cá nhân cho nhu cầu vay vốn theo chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang để tổ chức, cá nhân sớm tiếp cận được khoản vốn vay (Cử tri thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê).
- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư Pháp tỉnh báo cáo, giải trình làm rõ quá trình bán đấu giá 18 lô đất tại tổ 4 thị trấn Yên Phú do Trung tâm bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư Pháp thực hiện (đoạn đối diện cổng trường THCS và trường PTDT nội trú huyện Bắc Mê), theo phản ánh của cử tri, việc bán đấu giá thiếu công khai, minh bạch, gây dư luận bức xúc trong nhân dân
Trả lời:
- Ngày 22/9/2016, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với UBND huyện Mèo Vạc tổ chức đi kiểm tra, xác minh thực tế hiện trường. Kết quả cho thấy việc thi công sửa chữa đoạn Km160-K163, Quốc lộ 4C phù hợp với thiết kế được duyệt, phần mở rộng của dự án nằm trong phạm vi hành lang đường bộ của tuyến Quốc lộ 4C đang quản lý, sử dụng, không lấn vào phần đất của 56 hộ dân như phản ánh. Toàn bộ diện tích cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng theo kiến nghị của cử tri đều nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ, do đó không có phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.
Sở Giao thông Vận tải sẽ làm việc cụ thể với Hội đồng đền bù của huyện Mèo Vạc để xem xét, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn làm việc với UBND xã Na Khê và trực tiếp 16 hộ dân để thống nhất các nội dung liên quan đến công tác bồi thường thiệt hại hoa màu sau lũ. Các bên liên quan đã thống nhất diện tích, đơn giá và số tiền bồi thường thiệt hại cụ thể cho từng hộ dân. Ngày 20/9/2016, tại Nhà máy thủy điện Sông Miện, Công ty Cổ phần thủy điện Bát Đại Sơn đã phối hợp với UBND xã Na Khê thực hiện việc chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại hoa màu cho 16 hộ dân với tổng số tiền là 22 triệu, 237 nghìn đồng. Các hộ dân đã chấp thuận và nhận đầy đủ tiền bối thường.

- Chính sách hỗ trợ vay vốn để xây dựng chuồng trại chăn nuôi đã được quy định cụ thể tại Mục d, Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 209/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh, cụ thể:
“Hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay cho các tổ chức, cá nhân xây dựng chuồng trại gắn với xử lý chất thải theo tiêu chuẩn. Mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất là 3,5 triệu đồng/m2 chuồng trại, thời gian hỗ trợ 36 tháng”
Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ trên quy định tại Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh, cụ thể:
“- Diện tích chuồng nuôi tối thiểu 3m2/con, đối với trâu bò thịt.
- Diện tích chuồng nuôi tối thiểu 5m2/con, đối với trâu bò sinh sản.
- Chuồng nuôi đảm bảo vững chắc, nền chuồng cứng luôn khô ráo và dốc từ 3° đến 5° về phía hố thu phân, mái che được lợp bằng Prô xi măng hoặc tôn, xung quanh chuồng được xây hoặc bưng bằng ván gỗ chắc chắn.
- Hố thu phân phải có tường chắn và có nắp che đậy phía trên hoặc xây dựng công trình khí sinh học nếu đủ điều kiện.”
Như vậy, chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo đề nghị của cử tri đã được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 209/2015/NĐ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Các hộ có nhu cầu vay vốn làm đơn đăng ký gửi UBND xã hoặc liên hệ với UBND xã để được hướng dẫn, hỗ trợ.

- Đến hết ngày 30/9/2016, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn toàn tỉnh theo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh đạt 111.036 triệu đồng, với 1.286 khách hàng. Trong đó, tại huyện Bắc Mê, dư nợ cho vay đạt 7.020 triệu đồng, với 84 khách hàng (mua 239 con trâu giống, 97 con bò giống và 300 tổ ong để chăn nuôi phát triển kinh tế).
Để đẩy nhanh tiến độ cho vay theo Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn các huyện linh hoạt hơn trong công tác thẩm định, huy động tối đa cán bộ, tranh thủ thời gian cùng phối hợp với tổ thẩm định của huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định, hoàn thiện hồ sơ để giải ngân đối với các khoản vay đã được thẩm định và đủ điều kiện vay vốn theo quy định; tăng cường cho vay thông qua tổ liên kết, đồng thời triển khai thực hiện giải ngân đến trụ sở UBND xã để tạo thuận lợi cho bà con nhân dân.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã kiểm tra, xác minh và giải trình làm rõ quá trình bán đấu giá 18 lô đất tại tổ 4, thị trấn Yên Phú do Trung tâm bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp thực hiện, đồng thời thông báo đến đến cử tri thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê với nội dung chủ yếu như sau:
- Trung tâm bán đấu giá tài sản đã có Thông báo bán đấu giá tài sản số 129/TB-TT ngày 20/6/2016, đồng thời thực hiện công khai:
+ Thông báo trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hà Giang 02 lần vào các ngày 20, 23/6/2016;
+ Đăng trên Website của Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ tải sản Cục quản lý công sản – Bộ Tài chính; Trung tâm công nghệ Thông tin và truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông; Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Hà Giang.
+ Niêm yết tại khu đất bán đấu giá (tổ 4, thị trấn Yên Phú); Văn phòng UBND huyện Bắc Mê; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Mê; UBND thị trấn Yên Phú và tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
- Ngày 21/7/2016, Trung tâm đã tổ chức làm thủ tục cho người đăng ký tham gia đấu giá tài sản tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Mê, tổng cộng có 52 người đăng ký tham gia đấu giá 18 lô đất nêu trên.
- Ngày 22/7/2016, Trung tâm đã tiến hành tổ chức bán đấu giá công khai 18 thửa đất bằng hình thức bỏ phiếu kín, nhiều vòng. Kết quả cuộc bán đấu giá 18 lô đất: Giá khởi điểm là 4.043.880.000 đồng, giá bán là 5.610.000.000 đồng, vượt giá khởi điểm 1.566.120.000 đồng.
Đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành về thông tin, quảng cáo, niêm yết công khai trong hoạt động bán đấu giá tài sản. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trong quá trình thực hiện bán đấu giá 18 thửa đất tại tổ 4, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê đã thực hiện đầy đủ các quy định về công khai, minh bach, chưa phát hiện được việc bán đấu giá thiếu công khai, minh bạch như ý kiến của cử tri.
Trường hợp cử tri có cơ sở phát hiện được sự thiếu công khai, minh bạch hoặc có hành vi tiêu cực đề nghị cử tri phản ánh theo đường dây nóng đến ông Ấu Duy Quang, Giám đốc Sở Tư pháp, số điện thoại 0948 335 555 để giải quyết kịp thời.
Lên phía trên
18.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ KỲ HỌP THỨ SÁU ĐẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BẨY HĐND TỈNH KHÓA XVII
Câu hỏi:
Cử tri xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư sớm chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhân dân xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh khi thi công tuyến đường từ Quản Bạ đi Yên Minh (Đã có quyết định cấp tiền số 1396/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh) nhưng chủ đầu tư chưa chi trả cho nhân dân
Trả lời:
Trong tháng 1/2018, UBND huyện Quản Bạ đã tổ chức chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhân dân xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh (qua Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Yên Minh với kinh phí là 425.010.300 đồng

Lên phía trên
19.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ KỲ HỌP THỨ SÁU ĐẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BẨY HĐND TỈNH KHÓA XVII
Câu hỏi:
Cử tri các xã Tân Bắc, xã Yên thành, huyện Quang Bình kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang là chủ đầu tư thi công dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 279 thực hiện việc hỗ trợ đền bù do cống thoát nước qua đường 279 khu vực đầu cầu Thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc chảy ra suối làm vùi lấp ruộng, ao cây cối hoa màu của nhân dân; hỗ trợ diện tích đất vườn bị sạt lở do quá trình thi công cống qua đường 279 cạnh nhà ông Hoàng Đình Vững, thôn Lủ Hạ xã Tân Bắc và gây ra
Trả lời:
Về đề nghị hỗ trợ đền bù do cống thoát nước qua đường Quốc lộ 279 khu vực đầu cầu thôn Lù Thượng, xã Tân Bắc chảy ra suối làm vùi lấp ao ruộng, cây cối hoa màu của người dân: Sở Giao thông Vận tải (chủ đầu tư) đã tổ chức xây bổ sung xong rãnh dọc và cống ngang đường chịu lực trên đường Quốc lộ 279 cũ (phía bên tay phải Quốc lộ 279 của dự án) hướng nước chảy về phía thượng lưu cầu. Hiện tại, vị trí này đã đảm bảo thoát nước, không còn chảy vào mương dẫn nước thủy lợi và ruộng lúa của nhân dân.
Về việc hỗ trợ diện tích đất vườn bị sạt lở do quá trình thi công cống qua đường Quốc lộ 279 cạnh nhà ông Hoàng Đình Vững, thôn Lủ Hạ, xã Tân Bắc, Chủ đầu tư đã phối hợp với Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Quang Bình kiểm đếm, chi trả thu hồi bổ sung phần diện tích đất của hộ gia đình bị sạt lở; đồng thời xây xong kè đá ốp mái hố thu của cống tại vị trí đất của hộ gia đình ông Hoàng Đình Vững.

Lên phía trên
20.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ KỲ HỌP THỨ SÁU ĐẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BẨY HĐND TỈNH KHÓA XVII
Câu hỏi:
Cử tri xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng để có giải pháp khắc phục kịp thời tình trạng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn CKC là chủ đầu tư thực hiện dự án nhà máy chế biến Chì - Kẽm tại xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm thực hiện xả thải trực tiếp ra dòng Sông Gâm, huyện Bắc Mê, gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống sinh kế của bà con nhân dân
Trả lời:
UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng kiểm tra, đánh giá công tác bảo vệ môi trường nhà máy tuyển nổi chì - kẽm của Công ty TNHH CKC thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng vào ngày 19/01/2018.
Căn cứ kết quả làm việc, UBND tỉnh Cao Bằng đã tăng cường chỉ đạo Công ty TNHH CKC triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải của nhà máy đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường (các Văn bản số 256/UBND-CN ngày 02/2/2018; số 1323/UBND-CN ngày 14/5/2018; Kết luận kiểm tra ngày 30/5/2018).
Về môi trường nước sông Gâm: kể từ thời điểm 19/01/2018 đến nay, UBND huyện  Bắc Mê không phát hiện nhà máy tuyển nổi chì - kẽm của Công ty TNHH CKC xả thải trực tiếp ra sông Gâm; Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường nước sông Gâm tại cầu treo thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mề lấy mẫu ngày 14/5/2018 cho thấy kết quả phân tích về kim loại nặng trong mẫu nước trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia.
Đồng thời, để tăng cường công tác phối hợp giải quyết các trường hợp tương tự như trên, UBND tỉnh Hà Giang và UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quy chế số 995/QCPH/HG-CB ngày 23/5/2018 về phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Giang và tỉnh Cao Bằng.
 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com