LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 125

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 120


Hôm nayHôm nay : 31392

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 31392

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21878834

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Lên phía trên
30. UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Vĩnh Phúc - huyện Bắc Quang kiến nghị:
Đề nghị tỉnh tăng tỷ lệ cơ cấu đại biểu nữ ở cơ sở trong nhiệm kỳ HĐND tỉnh, huyện khóa tới.
Trả lời:
Cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND các cấp (trong đó có cơ cấu Đại biểu nữ) được thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTC ngày 22/02/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, cơ cấu đại biểu là phụ nữ, phấn đấu đạt tỷ lệ chung khoảng 30% trở lên.
Kết quả tỷ lệ cơ cấu nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 tại tỉnh ta cụ thể như sau: Cấp tỉnh đạt 31,03%, cấp huyện đạt 31,33 và cấp xã là 29,92%.
Lên phía trên
31.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên; xã Yên Cường, xã Giáp Trung - huyện Bắc Mê kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 02/NQ - HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh: Nâng mức chế độ phụ cấp đối với chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn bản lên ngang bằng với mức phụ cấp các chức danh phó các ngành, đoàn thể của xã để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
Trả lời:
Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phương, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010. Do ngân sách địa phương còn hạn chế, nên chưa thể điều chỉnh tăng theo kiến nghị của cử tri.
Lên phía trên
44. UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TƯ ĐẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Sở Tài chính cấp nguồn kinh phí cho các huyện để tiếp tục chi trả phụ cấp cho các tri thức trẻ theo Đề án tri thức trẻ của tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013 – 2020 ( theo phản ánh của cử tri, các tri thức trẻ từ tháng 5/2017 đến nay chưa được chi trả phụ cấp lương)
Trả lời:
Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp đủ kinh phí cho UBND các huyện để chi trả chế độ cho tri thức trẻ theo Đề án 07 trong năm 2017 tại các quyết định số: 752/QĐ-UBND ngày 28/4/2017, số 1448/QĐ-UBND ngày 31/7/2017). Đến nay UBND huyện Bắc Mê đã thực hiện thanh toán đầy đủ chế độ cho tri thức trẻ theo quy định trên địa bàn toàn huyện. 
Lên phía trên
42. UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TƯ ĐẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Thái An, huyện Quản Bạ kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh sớm thực hiện quy trình tuyển công chức cấp xã để bố trí đủ các chức danh còn thiếu cho cấp xã theo quy định hiện hành để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn
Trả lời:
 UBND tỉnh đã giao UBND huyện Quản Bạ giải quyết theo Văn bản số 3144/UBND-NC ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Quản Bạ đã ban hành Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 và tổ chức xét tuyển trong tháng 11/2017.
Lên phía trên
40. UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TƯ ĐẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri các huyện kiến nghị
- Hiện nay mức phụ cấp kiêm nhiệm cho đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được quy định tại Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Giang là quá thấp, không tương xứng với công việc đang đảm nhiệm. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh sửa đổi tăng mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố cho phù hợp. Đề nghị xem xét có chế độ cấp miễn phí thẻ BHYT cho Bí thư, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
- Cử tri xã các xã Lũng Táo và Lũng Thầu, huyện Đồng Văn; xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét quy định số lượng các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo từng khu vực, theo số dân, hoặc số hộ gia đình trong từng xã, thôn, bản (cử tri xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang); 1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh sửa đổi bổ sung Điểm a, b Khoản 2 Điều 1, Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh theo hướng nâng mức phụ cấp cho cán bộ phụ trách kiêm nhiệm thêm 01 chức danh lên 100%
- Cử tri phường Minh Khai, thành phố Hà Giang; xã Tiên Yên, huyện Quang Bình kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND Hà Giang theo hướng nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố
Trả lời:
UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh, trong đó xem xét nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với tính chất công việc đang đảm nhiệm và xem xét sửa đổi về việc bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố phù hợp với từng khu vực (khu vực I, II, III) theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi sẽ được trình tại Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVII.
Lên phía trên
30.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TƯ ĐẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Yên Hà, huyện Quang Bình kiến nghị::
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ngành chuyên môn phối hợp với UBND huyện Quang Bình giải quyết dứt điểm việc xác định địa giới hành chính giữa thôn Tính xã Xuân Giang và thôn Trung thành xã Yên Hà để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân
Trả lời:
UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ phối hợp UBND huyện Quang Bình tiến hành rà soát tại thực địa khu vực giáp ranh đường địa giới hành chính giữa xã Yên Hà và xã Xuân Giang trong hai ngày 03 và 04/10/2017. Đồng thời tổ chức họp có sự tham gia của cử tri, đại diện cấp ủy, chính quyền hai xã Yên Hà, Xuân Giang để thống nhất, phân định rõ tuyến địa giới hành chính trên thực địa. Căn cứ Biên bản hiệp thương đã ký, UBND huyện Quang Bình có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Yên Hà tiến hành kiểm tra, xác minh, đo đạc diện tích đất các hộ gia đình đang sử dụng để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Lên phía trên
26.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TƯ ĐẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Trung Thịnh huyện Xín Mần kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND huyện Xín Mần xác định lại địa giới hành chính trên thực địa giữa hai xã Trung Thịnh (huyện Xín Mần) và xã Nàng Đôn (huyện Hoàng Su Phì) vì sau khi chuyển ba thôn Đản Rạc, Năm Ta và Pố Hà I của xã Nàng Đôn về xã Trung Thịnh đã xảy ra tranh chấp đất đai giữa nhân dân các thôn giáp ranh của hai xã
Trả lời:
UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác (do Sở Nội vụ chủ trì) tiến hành rà soát hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, khảo sát, xác định cụ thể tuyến địa giới hành chính trên thực địa. Trên cơ sở kết quả làm việc, Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao mốc địa giới trên thực địa cho cơ quan chuyên môn hai huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì và UBND xã Trung Thịnh (huyện Xín Mần) và UBND xã Nàng Đông (huyện Hoàng Su Phì) để quản lý theo quy định.
 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com