LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 24


Hôm nayHôm nay : 1915

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32499

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2650421

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Lên phía trên
Bộ Nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tỉnh Hà Giang sau kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIII tại Công văn số 3189/BNV-CQ ĐP ngày 04/9/2012
Câu hỏi:
Đề nghị Chính phủ xem xét có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ xã nghỉ công tác được hưởng chế độ trợ cấp một lần, giai đoạn 1990 - 1998
Trả lời:
Ngày 23/6/1993, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46-CP về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ đảng, chính quyền và kinh phí hoạt động của các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Tại Điều 4 của Nghị định này đã quy định: “Từ nay trở đi, cán bộ xã làm công tác ở xã liên tục từ 10 năm trở lên và không vi phạm kỷ luật thì khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp này tính theo số năm công tác, mỗi năm công tác được trợ cấp một tháng, lấy theo mức sinh hoạt phí đang hưởng trước lúc nghỉ việc để tính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã ra quyết định cụ thể đối với những cán bộ được trợ cấp này”. Tiếp đó, ngày 26/7/1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 50-CP về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. Tại Điều 4 của Nghị định này đã quy định: “Kể từ ngày ban hành Nghị định này, những cán bộ xã làm công tác tại xã liên tục từ 5 năm trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp này tính theo số năm công tác tại xã, mỗi năm công tác được trợ cấp một tháng, lấy theo mức sinh hoạt phí đang hưởng”.
Lên phía trên
Bộ Nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tỉnh Hà Giang sau kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIII tại Công văn số: 409/BNV-TL ngày 04/01/2013
Câu hỏi:
“Đề nghị bổ sung đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại cấp huyện, thị trấn ở các huyện đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP thì đều được hưởng chế độ phụ cấp thu hút theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2012”.
- “Theo Quyết định 116/QĐ-TTg thì cán bộ, công chức được hưởng 70% lương nhưng cán bộ không là công chức không được hưởng, đề nghị xem xét cho cán bộ không phải là công chức được hưởng”.
- “Đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2011) cho phù hợp vì quy định thời hạn hưởng còn bất cập (những người có thời gian công tác trước ngày 01 tháng 3 năm 2011 thì không được hưởng)”.
- “Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, sửa đổi Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 theo hướng nên quy định đối tượng là lao động hợp đồng tại xã, phường, thị trấn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương nhằm đảm bảo sự công bằng trong chế độ”.
Trả lời:
- Căn cứ quy định tại Khoản 2 Mục III Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với huyện nghèo thì chỉ các xã thuộc huyện nghèo được hưởng chính sách quy định đối với xã đặc biệt khó khăn. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại các thị trấn thuộc các huyện nghèo không áp dụng chính sách đối với vùng đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.
- Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp quy định tại Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; đồng thời Luật Cán bộ, công chức năm 2008 không điều chỉnh đối với những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở cấp xã. Do vậy các đối tượng là hợp đồng lao động ở cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cũng không thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
- Do Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2011, vì vậy các trường hợp có thời gian công tác trước ngày 01 tháng 3 năm 2011 không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.
Lên phía trên
Bộ Nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tỉnh Hà Giang sau kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIII tại Công văn số 3225/BV-TL ngày 05/9/2012
Câu hỏi:
Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định: Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.
Đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh nâng mức hệ số 1,0 mức lương tối thiểu lên 1,5 đến 2,0 để góp phần đảm bảo đời sống cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
Trả lời:
1. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định này. Các quy định cụ thể về xếp lương và phụ cấp của Nghị định và Thông tư liên tịch nêu trên đã có nhiều tiến bộ so với quy định trước đó, cụ thể là:
a) Đối với cán bộ cấp xã: Trường hợp có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện xếp lương chức vụ theo bảng lương quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP (không thấp hơn so với trước đó). Trường hợp đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thì thực hiện xếp lương theo ngạch, bậc như công chức hành chính từ cấp huyện trở lên và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Điều 7 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; nếu hệ số lương theo ngạch, bậc công chức hành chính cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn hệ số lương cũ hiện hưởng thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định hoặc được chọn giữ nguyên hệ số lương cũ đã hưởng.
b) Đối với công chức cấp xã tốt nghiệp từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh đảm nhiệm thì thực hiện xếp lương theo ngạch, bậc như công chức hành chính từ cấp huyện trở lên (không thấp hơn quy định trước đó). Trường hợp chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ (từ sơ cấp trở lên) thì hưởng hệ số lương bằng 1,18 so với mức lương tối thiểu chung (quy định trước đó là 1,09).
Ngoài việc xếp lương có tiến bộ hơn so với quy định trước đó thì cán bộ, công chức cấp xã cũng được hưởng các chế độ phụ cấp như đối với cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên làm việc cùng địa bàn.
c) Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ phụ cấp quy định tại Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương theo mức bình quân bằng 2/3 so với mức lương tối thiểu chung cho mỗi người hoạt động không chuyên trách.
2. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong việc xếp lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, nhưng chế độ tiền lương hiện hành đối với cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã hiện nay còn nhiều bất cập, mức lương và phụ cấp theo chế độ quy định còn thấp, chưa tương xứng với nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Tiếp thu ý kiến của cử tri và ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại một số kỳ họp Quốc hội khoá XII và khoá XIII, căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1699/VPCP-KGVX ngày 16/3/2012 của Văn phòng Chính phủ “Bộ Nội vụ nắm tình hình về bố trí chức danh hoạt động không chuyên trách ở các địa phương theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, nếu thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ liên quan nghiên cứu, đề xuất phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định của pháp luật hiện hành, trình Chính phủ xem xét, quyết định” và căn cứ quy định tại Điểm 2.7 Khoản 2 Mục II Kết luận số 23-KL/TW ngày 29/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) “về tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ sở, tiến hành tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX), qua đó, nghiên cứu đề ra giải pháp tổng thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở, trình Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI) tháng 5/2013. Trước mắt, nghiên cứu xử lý một số bất hợp lý của chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở”, theo đó, Bộ Nội vụ đã soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và đã có công văn số 2914/BNV-CQĐP ngày 15/8/2012 gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương (trong đó có Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên). Sau khi tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ sẽ tiến hành các thủ tục trình Chính phủ xem xét, quyết định.
 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 


  ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01 Đường Đội Cấn - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 02193.867.356 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn