LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 148

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 143


Hôm nayHôm nay : 42712

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 888476

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21682216

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Lên phía trên
2.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2 – QUỐC HỘI KHÓA XIV DO ĐOÀN ĐBQH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri huyện Bắc Mê, Quản Bạ kiến nghị::
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng và các đợt thi chuyển ngạch riêng cho đội ngũ giáo viên.
Trả lời:
Về đề nghị tổ chức các lớp bồi dưỡng: Đối với việc bồi dưỡng theo ngạch, chức danh, hàng năm Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ sở đào tạo thuộc tỉnh, bộ, ngành để tổ chức cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng phải bồi dưỡng; Đối với việc đào tạo chuẩn, trên chuẩn của trình độ chuyên môn ngành giáo dục, UBND tỉnh đã trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương mở các lớp đào tạo hệ vừa làm vừa học; Đối với việc bồi dưỡng theo hạng chức nghề nghiệp: tài liệu bồi dưỡng các hạng chức danh nghề nghiệp ngành giáo dục hiện nay chưa được ban hành để triển khai đào tạo.
Việc tổ chức các đợt thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (hay chuyển ngạch theo ý kiến cử tri) riêng cho đội ngũ giáo viên, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành phương án thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và có văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Lên phía trên
6. UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 2 – QUỐC HỘI KHÓA XIV DO ĐOÀN ĐBQH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ; xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh nâng định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh bán trú phù hợp với số học sinh các trường theo văn bản số 2863/UBND-VX, ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh; đồng thời xem xét cho chủ trương bố trí người và phụ cấp cho người phục vụ nấu ăn của các trường mầm non trong tỉnh
Trả lời:
Về mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh bán trú:  UBND tỉnh đã hoàn thiện dự thảo” nghị quyết quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; Tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng của Nghị định 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh” trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XVII. Mức khoán cụ thể sẽ do HĐND tỉnh quyết nghị.

Đối với phụ cấp cho người phục vụ nấu ăn ở các trường mầm non: UBND tỉnh đã có Văn bản số 4001/UBND-VX ngày 25/11/2014 trong đó giao UBND các huyện/thành phố chủ động bố trí kinh phí được giao theo phân cấp, trên cơ sở thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ chi trả chế độ cho cán bộ hợp đồng nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.

Lên phía trên
7.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 2 – QUỐC HỘI KHÓA XIV DO ĐOÀN ĐBQH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri huyện Bắc Quang kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét cho huyện Bắc Quang được tuyển đủ số giáo viên thay thế số giáo viên nghỉ hưu, nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, để đảm bảo số giáo viên đứng lớp.
Trả lời:
Việc tuyển mới cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đều phải tuân thủ đúng quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Chương trình số 15-CTr/TU ngày 19/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh Hà Giang về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Giang từ năm 2016 đến năm 2021, cụ thể: tuyển dụng mới không được quá 50% số cán bộ, công chức, viên chức đã ra khỏi biên chế sau khi thực hiện tinh giản và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc.

Lên phía trên
1.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 – QUỐC HỘI KHÓA XIV DO ĐOÀN ĐBQH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê kiến nghị:
Đề nghị xem xét chia tách xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, do địa bàn rộng, công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.
Trả lời:
UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Bắc Mê khảo sát thực tế tại xã Minh Sơn. Theo kết quả khảo sát, đề nghị của cử tri chưa đủ điều kiện để xem xét, giải quyết do quy mô dân số hiện nay của xã Minh Sơn là 6.486 nhân khẩu, chưa đáp ứng tiêu chuẩn mỗi xã thành lập mới phải có tối thiểu 5.000 nhân khẩu (theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính).

Lên phía trên
3.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 3 – QUỐC HỘI KHÓA XIV DO ĐOÀN ĐBQH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri huyện Hoàng Su Phì kiến nghị:
Đề nghị đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện Đề án thi tuyển công chức, viên chức, vì hiện nay huyện Hoàng Su Phì còn thiếu 91 biên chế công chức, viên chức, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động, công tác của các phòng, ban và các xã, thị trấn.
Trả lời:
Trong khi chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Đề án thi tuyển công chức, viên chức; căn cứ chủ trương của Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3144/UBND-NC ngày 09/8/2017 về việc tuyển dụng viên chức giáo dục và công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó: giao các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố ưu tiên tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật; UBND các huyện, thành phố thực hiện việc tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011.
Các cơ quan, đơn vị (trong đó có UBND huyện Hoàng Su Phì) có trách nhiệm khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 3144/UBND-NC ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh để đáp ứng kịp thời nhu cầu tuyển dụng.
 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com