LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 146

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 142


Hôm nayHôm nay : 42712

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 889617

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21683357

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Lên phía trên
23.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Yên Cường, xã Giáp Trung - huyện Bắc Mê kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét định mức lại tiền thuốc trên một lần kê đơn ở cơ sở điều trị hiện nay quá thấp không đáp ứng được nên ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh cho nhân dân
Trả lời:
Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành, không có quy định nào cho phép cơ quan Bảo hiểm xã hội thẩm quyền quy định định mức tiền thuốc trên một lần kê đơn tại cơ sở điều trị khi thực hiện việc khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng không có văn bản nào chỉ đạo và quy định vấn đề cử chi nêu.
Lên phía trên
24.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 2 - HĐND TỈNH DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Tả Ván, Thái An, Đông Hà, Bát Đại Sơn - huyện Quản Bạ; xã Yên Cường, Giáp Trung - huyện Bắc Mê kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét cấp tăng thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế đến khi đối tượng được sử dụng thẻ thoát nghèo. Thẻ Bảo hiểm y tế cấp cho người nghèo thời hạn chỉ có một năm, sau mỗi năm phải chụp lại ảnh, làm lại thủ tục để cấp phát rất rườm rà, thậm chí còn cấp thiếu, cấp sai tên gây rất khó khăn cho người bệnh
Trả lời:
Theo quy định hiện hành, thời hạn sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với từng loại đối tượng tham gia BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định; UBND tỉnh không có thẩm quyền quy định về thời hạn sử dụng thẻ BHYT. Ngày 10/12/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 5463/BHXH-CST về việc cấp thẻ BHYT năm 2011; theo đó, thẻ BHYT của người tham gia thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát hành từ ngày 01/01/2011 trở đi, chỉ ghi thời hạn sử dụng đến ngày 31/12 của năm cấp thẻ BHYT và tạm ngừng mọi hình thức cấp thẻ BHYT có ảnh. Ngày 15/6/2011, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3949/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thẻ BHYT có ảnh ở một số địa bàn thuộc khu vực thành thị và đồng bằng.
Việc cấp thẻ BHYT thiếu hoặc sai tên trong thời gian qua, nguyên nhân chủ yếu do hiểu biết của người dân còn hạn chế, những người đại diện gia đình cung cấp thông tin không đúng...
 
Lên phía trên
27.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Kim Thạch - huyện Vị Xuyên kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng: Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh - Xã hội; Bảo hiểm xã hội thực hiện việc hỗ trợ và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo ngay từ đầu năm, nếu để đến tháng 4 mới cấp như hiện nay thì việc khám, chữa bệnh của các hộ cận nghèo gặp rất nhiều khó khăn.
Trả lời:
Đối với việc thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc gia đình hộ cận nghèo, hướng dẫn số 01/HDLN-LĐTBXH-TC-BHXH liên ngành đã ghi rõ: 
Hằng năm, từ ngày 01/11 đến 20/11 các xã, phường, thị trấn tổ chức điều tra, xác định đối tượng cần hỗ trợ mua thẻ BHYT (người nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc hộ gia đình cận nghèo). Từ ngày 20/11 đến 30/11 UBND các xã lập danh sách đối tượng hộ cận nghèo cần hỗ trợ mua thẻ BHYT gửi Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố thẩm định và trình UBND huyện, thành phố phê duyệt. Trên cơ sở danh sách phê duyệt của UBND huyện, thành phố, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện thu phần tiền của đối tượng phải đóng; tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thực thu và số tiền đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ gửi Sở Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý.
Do đối tượng thuộc gia đình hộ cận nghèo là đối tượng mua thẻ bảo hiểm theo hình thức tự nguyện, ngân sách tỉnh hỗ trợ 80% kinh phí mua thẻ. Sau khi UBND huyện, thành phố phê duyệt danh sách đối tượng thuộc hộ cận nghèo cần hỗ trợ mua thẻ BHYT, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền và thông báo cho các đối tượng thuộc hộ cận nghèo ra cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố nộp phần tiền 20% mệnh giá mua thẻ BHYT đối tượng phải đóng. Trong vòng 10 ngày cơ quan Bảo hiểm y tế sẽ in và cấp thẻ cho đối tượng. Do đặc điểm của tỉnh ta, nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ mua thẻ BHYT đối với người cận nghèo rất ít nên ngành BHYT chưa có điểm thu phí mua thẻ tại địa bàn các xã. Việc đối tượng thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT chậm như kiến nghị một phần là do công tác điều tra, lập danh sách trình UBND huyện phê duyệt và công tác tuyên truyền của cấp xã về trách nhiệm và quyền lợi của đối tượng; một phần là do đối tượng không ra cơ quan Bảo hiểm y tế nộp phần tiền đối tượng phải đóng kịp thời.
Lên phía trên
45.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri các xã trên địa bàn huyện Quang Bình kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương qui định cho cán bộ không chuyên trách cấp xã được tham gia Bảo hiểm xã hội.
Trả lời:
Tại điểm 3, Điều 9, Thông tư Liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH của Liên Bộ Nội vụ, Tài chính, Lao động -TB&XH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Những người hoạt động không chuyên trách không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Do vậy, UBND tỉnh chưa có cơ sở để trình với Chính phủ xem xét cho cán bộ không chuyên trách cấp xã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 
Trường hợp những người hoạt động không chuyên trách cấp xã muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể trích phụ cấp của mình đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điều 2, Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 
Lên phía trên
47.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri huyện Vị Xuyênn kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh - Xã hội : Phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên thực hiện việc quy tập 15 ngôi mộ liệt sỹ tại thôn Bản Thẩm, xã Kim Thạch (có các thông tin cụ thể trên bia mộ) về các nghĩa trang của tỉnh (hoặc của huyện) để thuận lợi cho việc bảo vệ, chăm sóc phần mộ;
Trả lời:
Căn cứ ý kiến, kiến nghị trên, ngày 03/10/2011, Sở Lao động - TBXH đã phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phòng Lao động - TBXH huyện Vị Xuyên và UBND xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên kiểm tra, xác minh cụ thể như sau:
Theo quy định tại điểm e, khoản 2, điều 3, mục II Thông tư số 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/5/2009 của Bộ Lao động –TBXH, Bộ Tài chính, hướng dẫn Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sỹ quy định: Không xây mộ không có hài cốt (mộ vọng, mộ tượng trưng) trong nghĩa trang liệt sỹ. Theo quy định trên 15 ngôi mộ liệt sỹ tại thôn Bản Thẳm, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên là mộ tượng trưng, mộ vọng, mộ không có hài cốt liệt sỹ, do đó không thể quy tập được vào nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên.
Đối với các liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến mà chưa tìm được phần mộ, hiện nay Đảng và Nhà nước, tỉnh đã xây dựng các nhà bia ghi tên liệt sỹ để tiện hương khói nhân các ngày lễ, tết...do đó không cần phải xây mộ tượng trưng trong nghĩa trang liệt sỹ.Tại thôn Bản Thẳm, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên hiện nay có 15 ngôi mộ. Ban đầu chỉ có 05 ngôi mộ của bộ đội hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã được nhân dân an táng tại thôn Bản Thẳm, đến năm 1970 được nhân dân chuyển về an táng gần trường cấp 1 của xã, nhưng sau đó đã bị nước lũ cuốn trôi. Đến năm 2002, UBND xã Kim Thạch đã tổ chức đắp 05 mộ tượng trưng tại thôn Bản Thẳm. Sau đó 10 gia đình khác ở xã Kim Thạch có liệt sỹ đang an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trong cả nước cũng làm 10 ngôi mộ tượng trưng, mộ vọng ở cùng đó để tưởng nhớ các liệt sỹ cho đến nay tổng số là 15 mộ. Qua kiểm tra xác minh đây là 15 ngôi mộ, trên mỗi ngôi mộ có bia ghi thông tin của liệt sỹ nhưng thực tế là mộ tượng trưng, mộ vọng, mộ không có hài cốt liệt sỹ.
Lên phía trên
48.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Kim Thạch - huyện Vị Xuyên kiến nghị:
Phối hợp với UBND huyện Hoàng Su Phì xác định rõ phần mộ của liệt sỹ Hoàng Văn Thái (quê quán ở xã Kim Thạch - Vị Xuyên), hiện đang nằm trong số 03 ngôi mộ vô danh do bị thất lạc bia mộ trong quá trình quy tập về nghĩa trang liệt sỹ Hoàng Su Phì, nên gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Thái không biết chính xác phần mộ
Trả lời:
Đối với phần mộ của liệt sỹ Hoàng Văn Thái (quê quán ở xã Kim Thạch - Vị Xuyên), UBND tỉnh giao Sở LĐTB-XH phối hợp với UBND huyện Hoàng Su Phì xác minh làm rõ và trả lời cho thân nhân.
 
Lên phía trên
28.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 9 ĐẾN SAU KỲ HỌP THỨ 10 - HĐND TỈNH DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang; xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc; xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 47/2012 của HĐND tỉnh về các nội dung hỗ trợ phát triển chăn nuôi, cụ thể: Nâng mức tiền vay được hỗ trợ lãi xuất cho hộ nghèo chăn nuôi; giảm qui mô đàn đại gia súc (chăn nuôi theo hướng trang trại) để được hỗ trợ và kéo dài thời hạn cho vay, phù hợp với điều kiện thực tế tại Hà Giang.
Trả lời:
UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND. Hiện tại đang khẩn trương hoàn thiện và dự kiến sẽ trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.
Lên phía trên
5 UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỪ SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT ĐẾN SAU KỲ HỌP THỨ HAI, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang; xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê; xã Minh Sơn, Yên Định, huyện Bắc Mê; xã Hùng An, Đồng Tâm, Tân Lập, huyện Bắc Quang và thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình; huyện Quang Bình; xã Nàn Xỉn, huyện Xín Mần; xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì; xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên:
- Đề nghị xem xét, sớm hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền thông qua đề án chia, tách thôn Lâm, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang thành 02 thôn. Hiện nay, thôn Lâm thuộc diện thôn đặc biệt khó khăn, có diện tích tự nhiên rộng, dân số đông (254 hộ, bằng 1.195 khẩu) phân bố dân cư không đồng đều, nên gặp khó khăn trong việc quản lý hành chính và sinh hoạt cộng đồng thôn
- Đề nghị UBND tỉnh xem xét, hướng dẫn và hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đóng BHXH theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 2, Luật BHXH năm 2014 (Cử tri xã Yên Định, huyện Bắc Mê); 3. Cử tri tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh nâng mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị Quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 về việc phê duyệt mức phụ cấp đối với Ban Bảo vệ dân phố; Quy định về chức danh, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí hoạt động đối với những hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang, và nâng mức khoán kinh phí hoạt động đối với các chi hội, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh. Vì hiện nay mức phụ cấp quy định tại Nghị Quyết số 27/2011/NQ-HĐND và Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND là quá thấp, chưa tương xứng với yêu cầu công việc của các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố
- Đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh về nâng mức hỗ trợ cho cán bộ làm công tác Dân số, Kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn. Theo đó, mức hỗ trợ quy định trong Nghị quyết như hiện nay (0,6 mức lương cơ sở) là quá thấp (Cử tri xã Thắng Mố, huyện Yên Minh);
- Đề nghị UBND tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp của tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn bản lên mức 2.800.000 đ/người/tháng
- Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có cơ chế ủy quyền cho cấp huyện thực hiện việc chuyển công chức từ cấp xã lên huyện công tác. Hiện nay, do Sở Nội vụ quản lý, do đó nhiều lúc bị kéo dài thời gian hoàn thiện thủ tục và một số trường hợp không giải quyết được, gây khó khăn trong công tác điều động, luân chuyển và sử dụng cán bộ. Khi được ủy quyền thực hiện huyện sẽ báo cáo Sở Nội vụ và UBND tỉnh theo quy định
-Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh nâng định mức phân bổ dự toán ngân sách thường xuyên cấp xã cho sự nghiệp kinh tế, văn hóa, thông tin, thể thao, truyền thanh, truyền hình, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể cấp xã... theo Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương, vì hiện nay định mức phân bổ quy định tại Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND là thấp, chưa tương xứng với nhiệm vụ của hoạt động sự nghiệp cấp xã
- Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh có cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí làm nhà cấp IV và các công trình phụ trợ khác cho các hộ di giãn dân vùng biên giới, để người dân giảm bớt khó khăn và an tâm sinh sống
- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương chia tách thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú (do hiện nay thôn đã đủ điều kiện chia, tách thôn theo quy định, diện tích tự nhiên rộng, dân số đông (gồm 207 hộ bằng 785 khẩu) địa hình thôn chia cắt để giúp cho việc quản lý hành chính và sinh hoạt cộng đồng của bà con nhân dân được thuận tiện hơn (Cử tri thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê).
- Đề nghị UBND tỉnh có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho 06 xã của huyện Vị Xuyên gồm: Kim Thạch, Kim Linh, Phú Linh, Linh Hồ, Bạch Ngọc, Ngọc Linh. Vì 06 xã này có nhiều cống hiến và đóng góp cho cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc giai đoạn 1984-1989
- Đề nghị UBND xem xét trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho công tác trồng rừng nhằm kịp thời động viên, khuyến khích toàn dân tham gia thực hiện bảo vệ và chăm sóc rừng
Trả lời:
- Quy trình và hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới được thực hiện theo Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tiến hành tự rà soát và đề xuất việc chia tách, thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn quản lý, nếu đủ điều kiện. Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Bắc Quang phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn xã Đồng Yên hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

- Hiện nay, UBND tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết mới quy định số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang để trình tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XVII xem xét, quyết nghị. Sau khi được ban hành sẽ thay thế các nghị quyết hiện hành liên quan đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, tổ dân phố.

- Hiện nay, UBND tỉnh đang thí điểm ủy quyền xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện đối với vùng động lực (Gồm các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình, Bắc Mê và thành phố Hà Giang) theo Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh. Thời gian thí điểm là 12 tháng, kể từ ngày 29/7/2016. Kết thúc thời gian thí điểm, UBND tỉnh sẽ tiến hành tổng kết đánh giá những ưu điểm, hạn chế để xem xét, quyết định.

- Năm 2016 là năm cuối áp dụng định mức phân bổ chi thường xuyên theo Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh. Từ năm 2017 đến năm 2020, sẽ áp dụng mức phân bổ mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
Tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri, UBND tỉnh sẽ xây dựng dự thảo định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách địa phương, trong đó sẽ tính toán để điều chỉnh tăng định mức phân bổ của một số lĩnh vực, nhiệm vụ chi, bổ sung tiêu chí để tăng nguồn lực cho ngân sách cấp xã trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XVII.

- Hiện nay, tỉnh đang thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ di giãn dân vùng biên giới theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó chính sách hỗ trợ di chuyển, làm nhà ở, lương thực theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 1776/QĐ-TTg, cụ thể: Hộ gia đình được bố trí ổn định ở các xã biên giới Việt Trung nếu di chuyển đến thôn, bản sát biên giới hoặc ổn định tại chỗ mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/hộ; di chuyển đến thôn, bản khác (không giáp biên giới), mức hỗ trợ là 32 triệu đồng/hộ.
Trong điều kiện ngân sách khó khăn, ngoài kinh phí hỗ trợ nêu trên UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ thêm kinh phí từ cộng đồng, các cá nhân, tổ chức và vốn tự có của các hộ gia đình được hỗ trợ để đảm bảo kinh phí làm nhà ở chắc chắn, ổn định, giúp người dân an tâm sinh sống và sản xuất. 

- Hồ sơ chia tách thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê đã được UBND tỉnh hoàn thiện và trình tại Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Khóa XVII xem xét, quyết nghị.

- Hiện nay, UBND tỉnh đang tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ-TU ngày 15/4/2016 về phát triển vùng kinh tế động lực tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020 gồm các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê và Thành phố Hà Giang. Về cơ chế, chính sách riêng đối với từng huyện, thành phố, UBND tỉnh đã nhất trí và giao cho các huyện, thành phố nghiên cứu đề xuất. Theo đó, UBND huyện Vị Xuyên có trách nhiệm tiếp thu ý kiến cử tri, nghiên cứu đưa vào đề xuất chung của huyện để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 28/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển lâm nghiệp và bền vững giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đang giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, xây dựng dự thảo nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020.
Lên phía trên
39.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TƯ ĐẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Đông Thành, huyện Bắc Quang kiến nghị
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành xem xét điều chỉnh việc chấm điểm xác định tiêu chí hộ nghèo hàng năm. Vì hiện nay việc thực hiện chấm điểm để xác định tiêu chí hộ nghèo chưa sát với hoàn cảnh thực tế của người dân dẫn đến độ chính xác chưa cao
Trả lời:
Việc chấp điểm xác định tiêu chí hộ nghèo hàng năm hiện nay được thực theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo tiêu chuẩn tiếp cận nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Quy trình đánh giá trên áp dụng chung cho cả nước, các nội dung điều chỉnh thuộc thẩm quyền của Bộ Lao đông - TBXH.
Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Lao động - TBXH theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017. Yêu cầu làm rõ các tồn tại, bất cập (nếu có), nguyên nhân (do quy trình rà soát không phù hợp hay do việc tổ chức thực hiện), trên cơ sở đó tham mưu, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
Lên phía trên
32.UBND TỈNH TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ TƯ ĐẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA XVII DO HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN
Câu hỏi:
Cử tri xã Hương Sơn, huyện Quang Bình kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, làm rõ việc có 10 học sinh của xã Hương Sơn chưa được nhận xuất học bổng của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh như sau: Ngày 19/11/2016, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhân ngày Hội Đại đoàn kết các dân tộc tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Xã Hương sơn có 10 học sinh được công bố có tên trong danh sách được nhận quà của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (10 xuất học bổng, mỗi xuất trị giá 01 triệu đồng), nhưng đến nay vẫn chưa được nhận nên cử tri có thắc mắc là 10 học sinh này có được nhận xuất học bổng của Phó Chủ tịch Nước không? Nếu được nhận thì vì sao đến nay chưa được nhận, trách nhiệm để xẩy ra việc này thuộc về cơ quan, tổ chức nào?
Trả lời:
Thực hiện Văn bản số 574/QBT-QLCTDA ngày 8/11/2016 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đề nghị Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Giang lựa chọn 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập khá/giỏi theo tiêu chí lựa chọn của quy trình thực hiện hỗ trợ trẻ em (trong đó lựa chọn từ 20-30 trẻ em xã Việt Lâm huyện Vị Xuyên nhận học bổng tại thôn Trang). Định mức mỗi học bổng là 1 triệu đồng/trẻ em, Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Giang đã phối hợp với Phòng Lao động - TBXH 11 huyện, thành phố lựa chọn, tổng hợp đề xuất danh sách 200 học sinh, trong đó có 09 học sinh của xã Hương Sơn huyện Quang Bình).
Tuy nhiên, danh sách trao học bổng chính thức có sự thay đổi so với danh sách đề xuất. Theo Kế hoạch số 1450/KH-VPCTN-TĐKT-m ngày 08/11/2016 của Văn phòng Chủ tịch nước, theo đó ngày 19/11/2016, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại thôn Trang, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên và trao toàn bộ 200 xuất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Vị Xuyên. Do vậy, 170 học sinh của 10 huyện, thành phố theo danh sách đề xuất còn lại không được trao học bổng của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trong dịp nêu trên.
Để hỗ trợ cho các trẻ em còn lại chưa được nhận học bổng, Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Giang đã có Văn bản số 16/QBTTE-CV ngày 23/11/2016; Sở Lao động - TBXH đã có Văn bản số 838/LĐTBXH-QBTTE ngày 30/6/2017 đề nghị Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục cấp 170 triệu/170 xuất học bổng theo danh sách đã tổng hợp. Tuy nhiên đến nay Quỹ trẻ em Việt Nam chưa vận động được số tiền nêu trên và chưa có văn bản trả lời chính thức. 
 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Số 01, Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com