LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 79

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 72


Hôm nayHôm nay : 12487

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 817442

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19823407

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời ý kiến, kiến nghị của củ tri sau kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV và sau kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Cử tri xã Phiêng Luông huyện Bắc Mê)
Câu hỏi:
Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hơn nữa, ưu tiên cho con em là người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh được theo học trường Nội trú tỉnh; Trường vùng cao Việt Bắc; Trường T78 - Bộ Công an; Trường Hữu nghị Việt - Lào… để tạo nguồn nhân lực là người địa phương
Trả lời:
Theo Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng chỉ tiêu và chỉ tiêu tuyển sinh từng khối lớp hàng năm: Được xác định dựa trên quy mô nhà trường và khả năng đáp ứng của các điều kiện tổ chức dạy học, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh (cơ sở vật chất, giáo viên...).

Các trường nội trú Trung ương là cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường nội trú Trung ương, Sở GD&ĐT đã tham mưu và tổ chức xét trúng tuyển đảm bảo đúng người, đúng đối tượng đối với những học sinh có hộ khẩu thường trú và sinh sống thực tế tại các thôn/xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Vùng III) và đối tượng là người dân tộc thiểu số rất ít người.

Để đào tạo nguồn nhân lực địa phương và ưu tiên cho con em là người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh, năm học 2021-2022, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án nâng cấp 04 (bốn) trường Phổ thông DTNT huyện (cấp THCS) thành Trường Phổ thông DTNT liên cấp (THCS&THPT). Trong những năm tiếp theo, sẽ tiếp tục thực hiện nâng cấp các trường Phổ thông DTNT tại các huyện còn lại; đồng thời mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh để tạo thêm cơ hội học tập cho con em đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời ý kiến, kiến nghị của củ tri sau kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV và sau kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Cử tri xã Phiêng Luông)
Câu hỏi:
Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hơn nữa, ưu tiên cho con em là người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh được theo học trường Nội trú tỉnh; Trường vùng cao Việt Bắc; Trường T78 - Bộ Công an; Trường Hữu nghị Việt - Lào… để tạo nguồn nhân lực là người địa phương
Trả lời:
Theo Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng chỉ tiêu và chỉ tiêu tuyển sinh từng khối lớp hàng năm: Được xác định dựa trên quy mô nhà trường và khả năng đáp ứng của các điều kiện tổ chức dạy học, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh (cơ sở vật chất, giáo viên...).

Các trường nội trú Trung ương là cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường nội trú Trung ương, Sở GD&ĐT đã tham mưu và tổ chức xét trúng tuyển đảm bảo đúng người, đúng đối tượng đối với những học sinh có hộ khẩu thường trú và sinh sống thực tế tại các thôn/xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Vùng III) và đối tượng là người dân tộc thiểu số rất ít người.

Để đào tạo nguồn nhân lực địa phương và ưu tiên cho con em là người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh, năm học 2021-2022, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án nâng cấp 04 (bốn) trường Phổ thông DTNT huyện (cấp THCS) thành Trường Phổ thông DTNT liên cấp (THCS&THPT). Trong những năm tiếp theo, sẽ tiếp tục thực hiện nâng cấp các trường Phổ thông DTNT tại các huyện còn lại; đồng thời mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh để tạo thêm cơ hội học tập cho con em đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời ý kiến, kiến nghị của củ tri sau kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV và sau kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Cử tri xã Liên Hiệp huyện Bắc Quang)
Câu hỏi:
Đề nghị xem xét ban hành Nghị quyết hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chỉnh phủ
Trả lời:
Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trong đó: Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác tại điểm 12 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP quy định do các tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách địa phương xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng mức hỗ trợ.... Ngày 21/10/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2180/QĐ-UBND về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (Lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó tại điểm 2 điều 4 Quyết số 2180/QĐ-UBND ngày 21/10/2021, giao UBND các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thẩm định, tổng hợp lập danh sách hỗ trợ theo quy định. Đề nghị cử tri liên hệ với UBND các xã, phường, thị trấn các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để được hướng dẫn thực hiện. 
Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời ý kiến, kiến nghị của củ tri sau kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV và sau kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Cử tri xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang))
Câu hỏi:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh xem xét cấp bổ sung kinh phí hoạt động cho Công an cấp xã đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, vì hiện nay định mức chi thường xuyên phân bổ ngân sách địa phương đối với Công an xã quá thấp (07 triệu/năm), không đáp ứng được yêu cầu công việc khi bố trí lực lượng công an chính quy về xã.
Trả lời:
Theo quy định về bảo đảm kinh phí và trách nhiệm của các Bộ, ngành địa phương về xây dựng công an xã, thị trấn chính quy tại Nghị định số 42/2021/NĐ- CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ:
- Tại Điều 8. Bảo đảm kinh phí về cơ sở vật chất và hoạt động của Công an xã chính quy: “Kinh phí bảo đảm về cơ sở vật chất và hoạt động của Công an xã chính quy do ngân sách nhà nước đảm bảo và được sử dụng trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Công an và các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.”
- Tại Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Công an:
1. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, xây dựng lực lượng, bảo đảm các điều kiện hoạt động và thực hiện chế độ, chính sách đối với Công an xã chính quy.
2. Trang bị phương tiện làm việc, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị phục vụ công tác của Công an xã chính quy theo quy định của pháp luật. ”
- Tại Điều 11, Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp:“Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
(i) Có phương án bố trí sắp xếp công tác hợp lý theo thẩm quyền đối với Công an xã bán chuyên trách để bổ nhiệm, điều động Công an chính quy thay thế.
(ii) Giải quyết chế độ, chính sách thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách khi bố trí Công an chính quy thay thế.
(iii) Bảo đảm trụ sở hoặc nơi làm việc; hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện bảo đảm khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã.”
Theo quy định nêu trên, Bộ Công an có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động đối với Công an xã chính quy, UBND các cấp căn cứ khả năng cân đối ngân sách bảo đảm bảo trụ sở hoặc nơi làm việc; hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện bảo đảm khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã.
UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh phân bổ định mức hỗ trợ chi hoạt động của Công an cấp xã theo Nghị định số 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ: 10 triệu đồng/xã/năm và giao Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện như sau:
Giao Công an tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm các điều kiện hoạt động và thực hiện chế độ, chính sách đối với Công an xã chính quy trên địa bàn và trả lời kiến nghị cử tri nêu trên. Hàng năm lập dự toán ngân sách nhà nước nhà nước gửi Bộ Công an đề nghị bố trí kinh phí bảo đảm các điều kiện hoạt động và thực hiện chế độ, chính sách; trang bị phương tiện làm việc, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị phục vụ công tác của Công an xã chính quy theo quy định của pháp luật.
UBND các huyện, thành phố căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương bảo đảm trụ sở hoặc nơi làm việc; hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện bảo đảm khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã.

Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời ý kiến, kiến nghị của củ tri sau kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV và sau kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Cử tri xã Thông Nguyên, Nậm Khòa, Nậm Ty huyện Hoàng Su Phì; xã Tân Lập huyện Bắc Quang)
Câu hỏi:
Đề nghị UBND tỉnh cho kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 32/2020/QĐ-UBND, ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh Hà Giang đến hết ngày 30/6/2022, đồng thời xem xét ban hành chính sách hỗ trợ, chế độ nghỉ trước tuổi đối với số công chức xã dôi dư sau khi hết thời hạn sắp xếp, nhưng không thể bố trí sắp xếp được
Trả lời:
Thực hiện quy định chung của Chính phủ thống nhất áp dụng trên toàn quốc về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính Phủ), UBND tỉnh đã triển khai thực hiện tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 25/12/2021 với lộ trình, thời hạn hoàn thành việc bố trí, sắp xếp số lượng dôi dư trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2021 (thời gian thực hiện 01 năm).

Quá trình thực hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo cấp uỷ đảng, chính quyền cấp huyện xây dựng phương án triển khai nghiêm túc, linh hoạt với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Qua đánh giá kết quả 01 năm thực hiện tại Hội nghị trực tuyến với UBND các huyện, thành phố tổ chức ngày 18/11/2021, sau 01 năm thực hiện đã sắp xếp bố trí được 321/499 người, đạt 64,3 %, còn dôi dư 178 người. Trong đó thành phố Hà Giang đã hoàn thành và còn 10 huyện chưa hoàn thành.

Sau khi xem xét, đánh giá kết quả thực hiện, để việc bố trí, sắp xếp đảm bảo lộ trình phù hợp, đúng quy định, vừa đạt mục tiêu tinh giản biên chế, vừa đảm bảo ổn định đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; trên cơ sở cam kết của các huyện, UBND tỉnh đã thống nhất, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cho chủ trương kéo dài thời gian, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư đến ngày 31/12/2022 (thêm 01 năm).


Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp tổng thể để đảm bảo hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp, bố trí đối với 178 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư còn lại của 10 huyện, hoàn thành trước ngày 31/12/2022 (nếu được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý chủ trương).
Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời ý kiến, kiến nghị của củ tri sau kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV và sau kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Cử tri huyện Hoàng Su Phì; huyện Quản Bạ; huyện Bắc Quang )
Câu hỏi:
Bố trí 02 chức danh công chức cấp xã phụ trách 02 lĩnh vực: (1) Văn hóa - Xã hội (2) Lao động, Thương binh, Xã hội, vì khối lượng công việc nhiều, 01 người không thể đảm nhiệm hết công việc
Trả lời:
Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; theo đó, mỗi xã loại II được bố trí 20 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó công chức được bố trí tối đa 08 người. Do đó, không còn biên chế để bố trí thêm 01 công chức Văn hóa - Xã hội (đảm nhận nhiệm vụ Lao động - Thương binh và Xã hội) theo kiến nghị của cử tri. Như vậy, nội dung nêu trên hiện nay tỉnh Hà Giang đang thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời ý kiến, kiến nghị của củ tri sau kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV và sau kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Cử tri các xã: Nậm Dịch, Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì; Tả Ván, huyện Quản Bạ)
Câu hỏi:
Bố trí chức danh Chỉ huy phó quân sự cấp xã là công chức để đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương
Trả lời:
Theo Khoản 1 Điều 20 Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định: Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Giang đã cụ thể hoá nội dung nêu trên, trong đó quy định: Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự là người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Như vậy, nội dung nêu trên hiện nay tỉnh Hà Giang đang thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời ý kiến, kiến nghị của củ tri sau kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV và sau kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh)
Câu hỏi:
Đề nghị UBND trình HĐND tỉnh nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và nâng mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố tại Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh, vì hiện nay mức hỗ trợ thấp không đảm bảo cho việc hoạt động; đồng thời xem xét, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tại Hướng dẫn số 792/HD-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết nêu trên (về chứng từ chi bồi dưỡng tại Mục VII của hướng dẫn) để thanh toán bồi dưỡng đối với những người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố
Trả lời:
Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 40/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 quy định số lượng, chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng, mức phụ cấp đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang (viết tắt là Nghị quyết số 40).

Quá trình triển khai Nghị quyết, việc thực hiện thủ tục thanh toán bồi dưỡng đối với những người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố còn khó khăn, vướng mắc. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất  Sở, ngành chuyên môn, ngày 20/10/2021 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4199/UBND-NCPC ngày 20/10/2021 sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thủ tục thanh toán đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện tại cơ sở.

Đối với mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, mức khoán Trung ương là 193,459 tỷ đồng; kinh phí thực hiện Nghị quyết 40 là 257,926 tỷ đồng, cao hơn mức khoán của Trung ương l64,467 tỷ đồng; So với các tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội tương đồng như: Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên thì tỉnh Hà Giang quy định mức bồi dưỡng người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố cao hơn mặt bằng chung các tỉnh.

Tuy nhiên, do thay đổi chính sách của Trung ương, người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố có sự thay đổi, không còn được quy định là chức danh người người hoạt động không chuyên trách, không được hưởng phụ cấp hàng tháng như trước đây (hưởng mức phụ cấp với hệ số 0,2 - 0,4, khoảng 298-596 nghìn đồng), mà chỉ được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố với mức khoán tối đa trung bình 200-250 nghìn đồng/người/tháng.

UBND tỉnh đã giao các Sở, ngành chuyên môn nghiên cứu phương án sửa đổi Nghị quyết 40 theo hướng đảm bảo thu thập cho người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách tỉnh rất khó khăn, tiếp tục phải trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội, UBND tỉnh đã báo cáo, trình Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương tạm thời chưa điều chỉnh, sửa đổi, nâng mức chi bồi dưỡng Nghị quyết 40 của HĐND tỉnh.
Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Nhất và trước kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 (Cử tri huyện Bắc Mê, xã Pả Vi huyện Mèo Vạc)
Câu hỏi:
Đề nghị tỉnh có cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ học sinh bán trú có hộ khẩu ở những địa bàn vừa được công nhận thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và xã hoàn thành nông thôn mới nhưng còn nhiều khó khăn tiếp tục được thụ hưởng chế độ hỗ trợ học tập, bảo hiểm y tế. Vì trên thực tế, điều kiện kinh tế - xã hội của những thôn, xã này vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; việc các em học sinh bán trú không tiếp tục được hưởng chế độ hỗ trợ sẽ tác động đến việc học tập của các em, ảnh hưởng đến tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh và tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, nguy cơ học sinh bỏ học thuộc đối tượng này là lớn
Trả lời:
Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh chưa xem xét việc ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh về việc hỗ trợ học sinh bán trú có hộ khẩu ở những địa bàn vừa được công nhận thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và xã hoàn thành nông thôn mới.

Đề nghị chính quyền các cấp ở địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, cácnhà trường thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, vận động cha mẹ học sinh quan tâm chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường được ăn ở bán trú tại trường để đảm bảo thời gian học tập. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân xác định rõ trách nhiệm không trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Nhất và trước kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 (Cử tri trên địa bàn toàn tỉnh)
Câu hỏi:
Đề nghị tỉnh khẩn trương khảo sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 40/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh và Hướng dẫn số 792/HD-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 40/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh để xác định những khó khăn, vướng mắc, bất cập khi thực hiện tại cơ sở. Để có cơ sở xem xét điều chỉnh, nâng mức hỗ trợ cho một số đối tượng của nghị quyết và sửa đổi bổ sung Hướng dẫn số 792/HD-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh cho phù hợp
Trả lời:
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố rà soát kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết 40/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh tại cơ sở và đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện (tại Báo cáo số 464-BC/BCSĐ ngày 27/10/2021 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh). Quá trình triển khai Nghị quyết, việc thực hiện thủ tục thanh toán bồi dưỡng đối với những người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố còn khó khăn, vướng mắc. Tiếp thu ý kiến cử tri, trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất của Sở, ngành chuyên môn, ngày 20/10/2021 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4199/UBND-NCPC ngày 20/10/2021 sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thủ tục thanh toán đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện tại cơ sở.

Về đề nghị xem xét điều chỉnh để nâng mức hỗ trợ cho một số đối tượng:

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 40/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 quy định số lượng, chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng, mức phụ cấp đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang (viết tắt là Nghị quyết số 40).

Đối với mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, mức khoán Trung ương là 193,459 tỷ đồng; kinh phí thực hiện Nghị quyết 40 là 257,926 tỷ đồng, cao hơn mức khoán của Trung ương l64,467 tỷ đồng; So với các tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội tương đồng như: Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên thì tỉnh Hà Giang quy định mức bồi dưỡng người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố cao hơn mặt bằng chung các tỉnh. Tuy nhiên, do thay đổi chính sách của Trung ương, người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố có sự thay đổi, không còn được quy định là chức danh người người hoạt động không chuyên trách, không được hưởng phụ cấp hàng tháng như trước đây (hưởng mức phụ cấp với hệ số 0,2 - 0,4, khoảng 298-596 nghìn đồng), mà chỉ được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố với mức khoán tối đa trung bình 200-250 nghìn đồng/người/tháng.

UBND tỉnh đã giao các Sở, ngành chuyên môn nghiên cứu phương án sửa đổi Nghị quyết 40 theo hướng đảm bảo thu thập cho người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách tỉnh rất khó khăn, tiếp tục phải trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội, UBND tỉnh đã báo cáo, trình Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương tạm thời chưa điều chỉnh, sửa đổi, nâng mức chi bồi dưỡng Nghị quyết 40 của HĐND tỉnh.
Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Nhất và trước kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 (Cử tri xã Tả Lủng huyện Đồng Văn)
Câu hỏi:
Đề nghị tỉnh xem xét tăng số lượng công chức Văn hoá - xã hội đối với xã, phường, thị trấn loại II lên 02 công chức. Thay vì số lượng 01 công chức Văn hoá - xã hội đối với xã, phường, thị trấn loại II hiện đang quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh Hà Giang. Nhằm đảm bảo số lượng, đáp ứng yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định khoản 7 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ và các văn bản liên quan
Trả lời:
Về đề nghị bố trí 02 công chức Văn hóa - Xã hội: Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; theo đó, mỗi xã loại II được bố trí 20 cán bộ, công chức cấp xã, trong đó công chức được bố trí tối đa 08 người. Do đó, không còn biên chế để bố trí thêm 01 công chức Văn hóa - Xã hội (đảm nhận nhiệm vụ Lao động - Thương binh và Xã hội) theo kiến nghị của cử tri.

 Về đề nghị bố trí Chỉ huy phó quân sự cấp xã là công chức: Theo Khoản 1 Điều 20 Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định: Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Giang đã cụ thể hoá nội dung nêu trên, trong đó quy định: Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự là người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Như vậy, các nội dung nêu trên hiện nay tỉnh Hà Giang đang thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Nhất và trước kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 (Cử tri xã Tân Lập huyện Bắc Quang)
Câu hỏi:
Đề nghị UBND tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn việc bố trí thêm 01 chức danh Phó Chủ tịch UBND xã đối với các xã loại II (Theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND, ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang)
Trả lời:
Việc bố trí chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã được tăng thêm tại các xã loại II được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019 và Quyết định 32/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh. UBND tỉnh đã có Văn bản số 2991/UBND-NCPC ngày 26/7/2021 chỉ đạo UBND các huyện, thành phố về việc bố trí Phó Chủ tịch UBND xã theo quy định.
Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Nhất và trước kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 (Cử tri Công an huyện Quản Bạ)
Câu hỏi:
Đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm có giải pháp bố trí vị trí việc làm phù hợp các đối tượng trước đây là Trưởng Công an xã và hiện nay đang là Phó Trưởng Công an xã hoạt động bán chuyên trách đã công tác lâu năm trong lực lượng công an xã sau khi thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP Chính phủ ngày 31/3/2021 về quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn
Trả lời:
Việc bố trí đối tượng nguyên là Trưởng Công an xã đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện sắp xếp cùng nhóm đối tượng công chức cấp xã dôi dư theo Quyết định 32/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Ngày 18/11/2021, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND, sau hội nghị UBND tỉnh đã có Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và đề ra giải pháp bố trí, sắp xếp đội ngũ này trong năm 2022.
Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Nhất và trước kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 (Cử tri xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang:)
Câu hỏi:
Đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện rà phá bom mìn ở khu vực vườn nhà ông Nguyễn Văn Nho, thôn Tiến Thắng, xã Phương Thiện nơi xảy ra bị vụ nổ kho đạn của Sư đoàn 313 từ những năm 1980.
Trả lời:
Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã tiến hành khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công trên diện tích 04 hộ dân, gồm: Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nho và 3 hộ liền kề với tổng diện tích là 4,7 ha. Đã tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ từ ngày 13/9/2021 đến ngày 05/11/2021, diện tích đã rà phá được khoảng 3,5/4,7ha. Thu được hàng chục nghìn vật liệu nổ (khoảng 01 tấn bom đạn) đến nay (ngày 15/11/2021) đã rà phá xong tại diện tích các hộ gia đình nêu trên.

Do số lượng bom mìn, vật nổ rà phá được là rất lớn, việc tiêu huỷ phải thực hiện trên cơ sở quy trình và kỹ thuật theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch huỷ nổ đối với số bom đạn nêu trên, hiện nay, đang chờ Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cho ý kiến để triển khai thực hiện.
 

Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Nhất và trước kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 (Cử tri xã Thanh Thủy, Thanh Đức, Xín Chải huyện Vị Xuyên)
Câu hỏi:
Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Rà phá bom mìn vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang tại 03 xã (Thanh Thủy, Thanh Đức và Xín Chải) để nhân dân có đất canh tác, sản xuất.
Trả lời:
Qua kiểm tra các dự án rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn các xã biên giới huyện Vị Xuyên, đối chiếu với hồ sơ ô nhiễm bom mìn vật nổ tại huyện Vị Xuyên. Dự án rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo chương trình 504 của Chính phủ, giai đoạn 2012 - 2015; 2016-2020; 2021-2025 và Dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2020 và các dự án khác. Về cơ bản đã rà phá xong diện tích ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên địa bàn xã Thanh Thủy, xã Thanh Đức và xã Xín Chải huyện Vị Xuyên, đến khoảng cách 100m tính từ đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc về phía ta. Các dự án khi hoàn thành đã bàn giao cho UBND các xã Thanh Thủy, xã Thanh Đức và xã Xín Chải; đồng thời thực hiện thông báo cho nhân dân trong khu vực biết nghiêm cấm phát rừng, làm nương, làm ruộng trong khoảng cách 100m tính từ biên giới Việt Nam - Trung Quốc về phía ta.
Lên phía trên
UBND tỉnh Hà Giang trả lời kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Nhất và trước kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 (Cử tri thị trấn Yên Bình huyện Quang Bình)
Câu hỏi:
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Quang Bình tiếp tục giải quyết 06 đơn khiếu nại của công dân (Công dân Hoàng Văn Ỳ và một số công dân thị trấn Yên Bình) về việc không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND huyện Quang Bình trong việc thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư của các hộ dân theo Công văn 37-ĐT/BNCTU, ngày 06/7/2020 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc chuyển đơn khiếu nại của các hộ dân huyện Quang Bình
Trả lời:
Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình nhận được 07 đơn khiếu nại của các ông, bà: Bùi Đức Xuân, Mã Thái Huynh, Làn Thị Sính, Nguyễn Ngọc Thơ, Bùi Thị Tính thường trú tại tổ 2 và các ông: Hoàng Văn Ỳ, Hoàng Tiến Ngân, trú tại tổ 3 thị trấn Yên Bình. Khiếu nại UBND huyệnthu hồi đất không có quyết định thu hồi; giá đất đền bù thấp; cấp đất tái định cư cho người được đền bù không đúng theo quy định; thu tiền sử dụng đất không có biên lai; không có các chế độ hỗ trợ người có đất bị thu hồi, kê khai tài sản, cây cối, hoa mầu còn thiếu; yêu cầu giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng và cấp đất tái định cư, yêu cầu tính giá bồi thường tại thời điểm năm 2020. Sau khi tiếp nhận đơn, UBND huyện Quang Bình đã ban hành Quyết định số 577/QĐ-UBND, ngày 01/4/2020 về xác minh nội dung khiếu nại. Trong đó, giao cho cơ quan Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung tố cáo của các công dân.

Kết quả giải quyết như sau:

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011 và căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, đối chiếu với các quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành 07 Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) đối với các hộ, (Quyết định số 921/QĐ-UBND, ngày 19/5/2020 đối với hộ gia đình ông Hoàng Tiến Ngân - trú tại tổ 3; số 1012/QĐ-UBND, ngày 29/5/2020 đối với hộ gia đình ông Hoàng Văn Ỳ - trú tại tổ 3; số 1020/QĐ-UBND, ngày 02/6/2020 đối với hộ gia đình bà Làn Thị Sính - trú tại tổ 2; số 1142/QĐ-UBND, ngày 18/6/2020 đối với hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Thơ - trú tại tổ 2; số 1472/QĐ-UBND, ngày 19/6/2020 đối với hộ gia đình ông Mã Thái Huynh - trú tại tổ 2; số 1476/QĐ-UBND, ngày 22/6/2020 đối với hộ gia đình bà Bùi Thị Tính - trú tại tổ 2; số 1480/QĐ-UBND, ngày 23/6/2020 đối với hộ gia đình ông Bùi Đức Xuân - trú tại tổ 2;)

Theo quy định tại khoản 1, điều 18 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định về thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện: “Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với Quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình”. UBND huyện Quang Bình đã tiến hành tiếp nhận và giải quyết đơn của các hộ dân đúng theo quy định của Luật Khiếu nại. Sau khi ban hành Quyết định giải quyết Khiếu nại lần đầu, UBND huyện đã giao cho các cơ quan, ban, ngành và UBND thị trấn Yên Bình tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân hiểu về chính sách, quy định của pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và chấp hành Quyết định giải quyết, nhưng các hộ vẫn tiếp tục kiến nghị.

Các biện pháp giải quyết tiếp theo để giải quyết dứt điểm vướng mắc của các hộ nêu trên: Đối với hai hộ ông Hoàng Văn Ỳ và ông Hoàng Tiến Ngân, trú tại tổ 3, thị Trấn Yên Bình: Hiện nay hai hộ đã nhận đủ tiền bồi thường và nhận nhận đủ đất tái định cư ổn định cuộc sống lâu dài. UBND huyện Quang Bình giao cho các ban, ngành tiếp tục tuyên truyền cho hai hộ hiểu về các chế độ, chính sách và thực hiện quyết định giải quyết của huyện. Đồng thời cũng giải thích rõ cho hai hộ dân về việc thực hiện quyền khiếu nại của mình theo quy định của Luật khiếu nại sau khi có Quyết định giải quyết (lần đầu) cũng là lần giải quyết cuối cùng của cấp huyện theo thẩm quyền.

Đối với hai hộ Nguyễn Ngọc Thơ, Mã Thái Huynh trú tại tổ 2, thị trấn Yên Bình. Đến thời điểm hiện nay, các hộ vẫn chưa nhận tiền bồi thường và nhận đất tái định cư theo quy định vì không đồng ý giá bồi thường và vị trí giao đất tái định cư. UBND huyện đã bàn bạc và thống nhất xin ý kiến của BTV Huyện ủy bổ sung hộ gia đình ông Mã Thái Huynh và Nguyễn Ngọc Thơ vào Phương án giao đất số 01/PA-UBND, ngày 06/7/2007 của UBND huyện Quang Bình, phương án giao đất cho các hộ có đất ở bị thu hồi để xây dựng trung tâm huyện lỵ Quang Bình. Theo đó, hộ ông Huynh và hộ ông Thơ sẽ được giao 04 ô đất ở trong đó có 02 ô đất tại đường trục I và 02 ô đất ở tại các đường trục phụ thuộc thị trấn Yên Bình. Hai hộ đã đồng ý với phương án giao đất trên của huyện, đồng ý nhận tiền bồi thường và nhận đất tái định cư. Đến thời điểm hiện nay, UBND huyện đang tiến hành san ủi mặt bằng để giao đất cho 02 hộ gia đình.

Đối với hộ bà Làn Thị Sính: Đã nhận đủ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và 02 ô đất tái định cư ổn định cuộc sống, còn 02 ô đất hộ gia đình chưa nhận, Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã chỉ đạo UBND thị trấn Yên Bình phối hợp với các tổ chức đoàn thể của huyện, ban quản lý tổ dân phố số 2 tuyên truyền vận động gia đình bà Sính bàn giao diện tích đất thu hồi để thực hiện việc giải phóng mặt bằng khu dân cư H và giao 02 ô đất tái định cư còn lại cho bà Sính.

Đối với bà Bùi Thị Tính; ông Bùi Đức Xuân: Chủ tịch UBND huyện và các ngành chuyên môn cấp huyện, UBND thị trấn Yên Bình đã tiến hành đối thoại trực tiếp nhiều lần với 02 hộ gia đình. Đến thời điểm hiện nay 02 hộ gia đình ông Bùi Đức Xuân, bà Bùi Thị Tính đã đồng ý với phương án bồi thường thiệt hại về đất đai, tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất của và Phương án giao đất tái định cư của Ủy ban nhân dân huyện theo Phương án số: 01/PA-UBND, ngày 06/7/2007 của UBND huyện Quang Bình, phương án giao đất cho các hộ có đất ở bị thu hồi để xây dựng trung tâm huyện lỵ Quang Bình. Hiện hai hộ đang đợi mặt bằng để nhận đất tái định cư và nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.
 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com