LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 152

Thành viên online : 1

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 150


Hôm nayHôm nay : 14290

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 93679

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 17520751

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Tin tuần 44

Thứ năm - 27/10/2016 05:12
1. Kế hoạch số 131-KH/ĐU ngày 25/10/2016 của Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2016
Mục đích: Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2016 nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; chức trách, nhiệm vụ của cá nhân, đánh giá đúng chất lượng tổ chức đảng và đảng viên để làm căn cứ giúp BCH Đảng bộ và cấp ủy các chi bộ đề ra chủ trương, giải pháp thiết thực trong xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và giáo dục, rèn luyện đảng viên, làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.
Yêu cầu: 1-Quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp kiểm điểm, đánh giá TCCS đảng và đảng viên;
2- Đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống của đảng viên. Đảm bảo chặt chẽ, khách quan, phản ánh đúng thực tế hoạt động của mỗi chi bộ;
3- Kết quả kiểm điểm và xếp loại của từng cá nhân đảng viên phải được gắn với việc thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định có liên quan của Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức.
Thời gian thực hiện:
- Từ ngày 24/10 - 30/10/2016 cấp ủy các chi bộ triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Văn phòng, phổ biến, hướng dẫn cho đảng viên thực hiện đánh giá chất lượng TCCS Đảng và Đảng viên.
 - Từ ngày 01/11 - 30/11/2016 các đồng chí Đảng viên tiến hành viết Bản kiểm điểm cá nhân và khai phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2016.
 - Từ ngày 01/12 - 10/12/2016 cấp ủy các chi bộ tổ chức họp chi bộ
 - Từ ngày 11/12 - 15/12/2016 tiến hành họp Đảng ủy
 - Trước ngày 31/12/2016 Thường trực cấp ủy tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm 2016 của Đảng bộ. Gửi hồ sơ kiểm điểm, hồ sơ đánh giá chất lượng TCCĐ và đảng viên, hồ sơ đề nghị khen thưởng về Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
TTTT Tổng hợp
 
2. Kế hoạch 230/KH-VP ngày 25/10/2016 của Văn phòng HĐND tỉnh về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động năm 2016
Mục đích, yêu cầu:       
1. Đánh giá CBCCVC, người lao động nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá hàng năm là căn cứ quan trọng để quy hoạch, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chính sách có liên quan đối với CBCCVC.
2. Khi tiến hành đánh giá CBCCVC phải đảm bảo khách quan, khoa học, phản ánh đúng đắn năng lực và phẩm chất của CBCCVC. Việc đánh giá phải thực hiện trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo các kết luận về người CBCCVC phải đúng và chính xác.
3. Người có thẩm quyền phải tổ chức đánh giá, phân loại CBCCVC theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC thuộc quyền quản lý
Đối tượng đánh giá và phân loại: Toàn thể CBCCVC trong danh sách hưởng lương của Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian thực hiện:
- Từ ngày 25/10 – 30/10/2016: Phổ biến, quán triệt Kế hoạch tới toàn thể CBCCVC trong cơ quan để viết bản tự nhận xét, đánh giá năm 2016.
- Từ ngày 01/11 – 15/11/2016: Tổ chức các cuộc họp để cán bộ, công chức tự kiểm điểm, người dự họp tham gia góp ý đối với chức danh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng.
Đối với các chức danh: Lãnh đạo và chuyên viên, nhân viên các phòng chuyên môn và Trung tâm Thông tin, các đơn vị căn cứ công việc chuyên môn để tổ chức họp đơn vị, hoàn thành trước ngày 15/12/2016.
- Từ ngày 16/11 – 18/11/2016: CBCCVC được phân công làm thư ký cho các cuộc họp đánh giá đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Phòng Hành chính – TCQT để tổng hợp, tham mưu cho Chánh Văn phòng gửi cấp có thẩm quyền.
Các mẫu phiếu về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thực hiện như năm 2015.
TTTT tổng hợp
3. Công văn 3595/UBND-NC ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh v/v chấn chỉnh công tác đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ
Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương và chấp hành nghiêm chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện và quán triệt, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan đơn vị việc đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ.
- Đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh quán triệt tới CBCCVC thuộc ngành mình quản lý cần nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
- Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi và lập danh sách các trường hợp không đeo thẻ công chức, viên chức tại các cuộc họp UBND tỉnh (lần 1 gửi danh sách về cơ quan; lần 2 Chủ tịch có văn bản phê bình; lần 3 sẽ khiển trách). Đối với các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh sẽ có văn bản gửi cơ quan Trung ương.
          TTTT tổng hợp
4. Xác định ghi tên dân tộc trong các giấy tờ hộ tịch
Để ghi đúng, chính xác thành phần dân tộc trong các giấy tờ hộ tịch của nhân dân, ngày 30/9/2016 UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản số 3426/UBND-NC về xác định ghi tên dân tộc trong các giấy tờ hộ tịch.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy định của Luật Hộ tịch và Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 2/3/1979 của Tổng cục thống kê. Cụ thể:
1. Đối với UBND cấp huyện, UBND cấp xã khi đăng ký hộ tịch, các giấy tờ hộ tịch cấp cho cá nhân phải ghi đúng tên các thành phần dân tộc trong danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 121, không ghi tên gọi khác.
2. Khi có yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch từ các tên gọi khác trong giấy tờ hộ tịch của cá nhân thì UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho cá nhân, trong giấy tờ hộ tịch phải ghi dân tộc theo đúng tên các thành phần quy định trong danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam.
3. Các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhân dân về quy định các danh mục dân tộc Việt Nam tại Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 2/3/1979 của Tổng cục thống kê.
http://hagiang.gov.vn
 
5. Lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2017 (dự kiến)
Bộ LĐTB&XH vừa trình Chính phủ xem xét về Lịch nghỉ Lễ, Tết 2017 với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó: 
- Tết Dương lịch 2017: Nghỉ 3 ngày liên tiếp, từ ngày 31/12/2016 đến hết ngày 02/01/2017.
- Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017, Bộ trình 02 phương án như sau:
+ Phương án 1: Nghỉ từ ngày 26/01 đến hết ngày 01/2/2017 (tức nghỉ từ ngày 29 tháng chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 tháng giêng năm Đinh Dậu); tổng cộng có 7 ngày nghỉ và không hoán đổi.
+ Phương án 2: Nghỉ từ ngày 27/01 đến hết ngày 05/02/2017 (tức nghỉ từ ngày 30 tháng chạp năm Bính Thân đến mùng 9 tháng giêng năm Đinh Dậu); tổng cộng có 10 ngày nghỉ (thay vào đó đi làm bù vào thứ bảy ngày 11/02/2017).
- Giỗ Tổ Hùng Vương, Bộ trình 02 phương án như sau:
+ Phương án 1: Nghỉ 01 ngày 10/3 năm Định Dậu (ngày 06/4/2017).
+ Phương án 2: Nghỉ 04 ngày liên tiếp từ ngày 06 đến hết ngày 09/4/2017 (đi làm bù vào thứ 7 ngày 15/4/2017).
6. Năm 2017: Biên chế công chức giảm gần 4.000 người
Vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 1998/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2017.
Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2017 là 269.084 biên chế (giảm 3.868 biên chế so với năm 2016). Cụ thể:
- 109.146 biên chế cho các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập;
- 157.853 biên chế cho các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
- 1.085 biên chế cho các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài;
- 1.000 biên chế dự phòng.
Số lượng trên không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã.
Quyết định 1998/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 18/10/2016.
7. Tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng
Trong phiên họp vừa qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số ý kiến đề xuất tăng 7% lương cơ sở (từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng).
Qua đó, đề nghị Chính phủ cân nhắc bố trí nguồn để thực hiện đề án cải cách tiền lương cơ sở trong năm 2017.

8. Đảm bảo tư vấn 80% khiếu nại của người tiêu dùng vào năm 2020

Đây mục tiêu được đề cập tại Quyết định 1997/QĐ-TTg của Thủ tướng về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, bảo đảm 80% khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn tại cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng.
Ngoài ra, Chương trình cũng đặt ra một số mục tiêu khác như sau:
- Tối thiểu 60 tỉnh, thành phố thành lập được Hội Bảo vệ người tiêu dùng cấp tỉnh;
- Hình thành hệ thống tổ chức hòa giải về bảo vệ lợi ích người tiêu dùng từ trung ương tới địa phương, đảm bảo có tối thiểu 40 tỉnh thành lập được tổ chức hòa giải;
- Xây dựng hệ thống tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng thống nhất trên cả nước với sự tham gia các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;
- Bảo đảm tối thiểu 5.000 lượt cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/10/2016.

9. Bộ Y tế: 100% mẫu nước mắm kiểm nghiệm đạt chuẩn

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ  tại Công văn số 8568/VPCP-TTĐT ngày 10/10/2016, ngày 12/10/2016, Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện các Bộ: Y tế, Công Thương, NN&PTNT và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với việc sản xuất, kinh doanh nước mắm tại 5 tỉnh/thành phố: Hà Nội, TPHCM, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
Đoàn kiểm tra  lấy 247 mẫu ngẫu nhiên với 210 nhãn hiệu sản phẩm nước mắm khác nhau của 82 cơ sở sản xuất (cả theo phương pháp truyền thống và công nghiệp), trên thị trường và một số siêu thị để kiểm nghiệm.
Kết quả kiểm tra cho thấy, không phát hiện mẫu nước mắm nào chỉ được sản xuất từ nước và hóa chất. Các cơ sở được kiểm tra đều sản xuất nước mắm từ nguyên liệu là cá và muối hoặc nước mắm cốt (được sản xuất từ cá và muối) và phụ gia thực phẩm với các tỉ lệ khác nhau.
Với kết quả kiểm nghiệm Arsen: 247/247 (100%) các mẫu nước mắm được kiểm nghiệm không phát hiện Arsen vô cơ vượt ngưỡng giới hạn tối đa cho phép theo QCVN 8-2:2011/BYT của Bộ Y tế.
Kiểm nghiệm các kim loại nặng khác như: Chì, thủy ngân và cadmium đều đạt theo QCVN 8-2:2011/BYT của Bộ Y tế.
Quy định này của Bộ Y tế hoàn toàn phù hợp với quy định của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX), các quốc gia khác trên thế giới và trong khu vực ASEAN.
Như vậy, các thông tin nước mắm là nước pha hóa chất, nước mắm có nhiễm thạch tín (thạch tín, còn được gọi là Arsen vô cơ) ảnh hưởng đến sức khỏe con người là không chính xác.

10. Công khai 'danh sách đen' có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Trong thông báo phát đi chiều 20-10, danh mục các dự án, nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc có những tồn tại trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường được Bộ Công thương công bố, bao gồm: 1-Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 2-Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 3-Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; 4-Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; 5-Tổng công ty Thép Việt Nam; 6-Tập đoàn Dệt may Việt Nam; 7-Tổng công ty Giấy Việt Nam.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com