LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 125

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 123


Hôm nayHôm nay : 4141

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 473004

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18661295

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐĂNG NHẬP

Hà Giang triển khai thực hiện Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông

Thứ ba - 03/09/2013 08:32
Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ, Chương trình số 74-CTr/TU ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông". Ngày 20/8/2013, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành kế hoạch số 146/KH-UBND để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.


Với mục tiêu quán triệt, cụ thể hoá các mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp của Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư và Chương trình số 74-CTr/TƯ ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).
 

Xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông. Hàng năm phấn đấu giảm tối thiểu 5% số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
 

Với mục tiêu quán triệt, cụ thể hoá các mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp của Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư và Chương trình số 74-CTr/TƯ ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).
 

Xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông. Hàng năm phấn đấu giảm tối thiểu 5% số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
 

Với mục tiêu quán triệt, cụ thể hoá các mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp của Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư và Chương trình số 74-CTr/TƯ ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

Xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông. Hàng năm phấn đấu giảm tối thiểu 5% số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
 

Với mục tiêu quán triệt, cụ thể hoá các mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp của Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư và Chương trình số 74-CTr/TƯ ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

 

Xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông. Hàng năm phấn đấu giảm tối thiểu 5% số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu quán triệt, cụ thể hoá các mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp của Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư và Chương trình số 74-CTr/TƯ ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).


Xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông. Hàng năm phấn đấu giảm tối thiểu 5% số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
 

 Với mục tiêu quán triệt, cụ thể hoá các mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp của Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư và Chương trình số 74-CTr/TƯ ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

Xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông. Hàng năm phấn đấu giảm tối thiểu 5% số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu quán triệt, cụ thể hoá các mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp của Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư và Chương trình số 74-CTr/TƯ ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). 
 

Xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông. Hàng năm phấn đấu giảm tối thiểu 5% số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

Để đạt được các mục tiêu trên kế hoạch số 146/KH-UBND của UBND tỉnh đã đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao; Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong sạch, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Đồng thời Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Tài chính; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Hà Giang; các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND, Ban an toàn giao thông cấp huyện, thành phố.
 

Để đạt được các mục tiêu trên kế hoạch số 146/KH-UBND của UBND tỉnh đã đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao; Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong sạch, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Đồng thời Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Tài chính; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Hà Giang; các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND, Ban an toàn giao thông cấp huyện, thành phố.
 

Để đạt được các mục tiêu trên kế hoạch số 146/KH-UBND của UBND tỉnh đã đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao; Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong sạch, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Đồng thời Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Tài chính; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Hà Giang; các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND, Ban an toàn giao thông cấp huyện, thành phố.
 

Để đạt được các mục tiêu trên kế hoạch số 146/KH-UBND của UBND tỉnh đã đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao; Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong sạch, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Đồng thời Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Tài chính; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Hà Giang; các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND, Ban an toàn giao thông cấp huyện, thành phố.
 

Để đạt được các mục tiêu trên kế hoạch số 146/KH-UBND của UBND tỉnh đã đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao; Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong sạch, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Đồng thời Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Tài chính; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Hà Giang; các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND, Ban an toàn giao thông cấp huyện, thành phố.
 

Để đạt được các mục tiêu trên kế hoạch số 146/KH-UBND của UBND tỉnh đã đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao; Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong sạch, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Đồng thời Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Tài chính; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Hà Giang; các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND, Ban an toàn giao thông cấp huyện, thành phố.
 

Để đạt được các mục tiêu trên kế hoạch số 146/KH-UBND của UBND tỉnh đã đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao; Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong sạch, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

Đồng thời Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho: Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Tài chính; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Hà Giang; các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND, Ban an toàn giao thông cấp huyện, thành phố.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

VIDEO HOẠT ĐỘNG

KIẾN NGHỊ CỬ TRI


 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Đường 26/3 - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 
02193.860.778 - Fax: 02193.860.778
Email: bbt.dbnd@hagiang.gov.vn hoặc 
tttthdndhg@gmail.com